Aalborg Portland taber ankesag i EU

Cementproducenten Aalborg Portland, der er datterselskab af FLS Industries, tabte i går ankesagen ved EF-domstolen om selskabets deltagelse

i et cementkartel.Aalborg Portland skal derfor betale en bøde på 2,3 mio. euro (17,5 mio. kr.).Faktisk er

bøden allerede betalt og bogført i 2000, hvorfor afgørelsen ikke får betydning for selskabets regnskab

i år.Men selskabet stod til at få bøden tilbage inklusive renter, hvis det havde fået medhold i ankesagen.Hele

sagen ved EF-domstolen bunder i, at Aalborg Portland er beskyldt for at deltage i en europæisk markedsdelingsaftale i perioden

1983-88.I 1994 pålagde EU-kommissionen det danske selskab at betale en bøde på oprindelig 30 mio. kr. Aalborg

Portland blev dermed den første virksomhed i Danmark, der inkasserede en kartel-bøde fra EU.EF-domstolens første

instans afgjorde i 2000, at Aalborg Portland stadig skulle betale en bøde, men dens størrelse blev væsentligt

reduceret. Aalborg Portland blev dømt til at betale godt 17 mio. kr., hvilket med renter beløb sig til 24 mio. kr. Den

oprindelige bøde på 30 mio. kr. ville med renter være kommet op på 42 mio. kr., så der var næsten

tale om en halvering.

Skuffet formand

Dommen i ankesagen, som blev afsagt i går formiddag, stadfæster den tidligere

dom fra retten i første instans. EF-domstolen har dermed valgt ikke at følge indstillingen fra generaladvokaten, hvilket

ellers er kutyme. Generaladvokaten gav i februar 2003 Aalborg Portland medhold og indstillede til domstolen, at det danske selskab

blev frifundet, men det er altså ikke sket.Aalborg Portland er derfor også selvsagt meget skuffede over gårsdagens afgørelse.Bestyrelsesformand

Bjarne Moltke Hansen fra Aalborg Portland kalder det skuffende og uforståeligt, at domstolen ikke vælger at følge generaladvokatens

indstilling om helt at annulere dommen.

Aldrig tvivlDer har som sådan aldrig været tvivl om, at der blev begået

ulovligheder ved dannelsen af cementkartellet, men Aalborg Portland har påstået, at EU straffer det forkerte selskab.Argumentet

er, at selskabet Blue Circle i 1990 overtog halvdelen af aktierne i den daværende cementfabrik, og Aalborg Portland blev derfor først

formelt stiftet i sin nuværende form i 1990, hvilket er efter sagen om cementkartellet.Aalborg Portland har ganske vist

fortsat de gamle cementaktiviteter, men har holdt fast i, at ejerskiftet var så omfattende, at man ikke kunne overføre

ansvaret for den gamle cementfabriks handlinger til det nuværende Aalborg Portland.En holdning Aalborg Portland trods

dommen stadig holder fast ved.Men domstolen købte ikke argumentet.- Domstolen bekræfter rettens afgørelse,

hvorefter de to selskaber udgør den samme økonomiske enhed (den virksomhed som Aalborg har drevet siden 1990, er den

samme, som den, der før blev drevet af det andet selskab), står der i en pressemeddelelse fra EF-domstolen.Foruden

Aalborg Portland havde fem andre udenlandske cementvirksomheder appelleret kartelsagen til EF-domstolen.