Åben strid om regning for terror

Danske forsikringsselskaber kritiserer skarpt de store genforsikringsselskaber for at have ladt deres kunder i stikken. Priserne er blevet presset alt for højt i vejret, og kunderne har været udsat for et enormt tidspres.

Godt nok har 2001 været et smertens år for forsikringsverdenen. Men nu er tålmodigheden sluppet op for de danske selskaber, som føler sig elendigt behandlet af deres ellers nære samarbejdspartnere, de internationale genforsikringsselskaber.

Tryg, Codan og Topdanmark sidder tilbage med en fornemmelse af at være drevet rundt i manegen af en branche, som tog alt for lidt hensyn til sine kunderne.

»Det har været et utilfredsstillende forløb, hvor vi synes, genforsikringsselskaberne har udnyttet situationen, og det tjener dem ikke til ære. Det betyder, at vores kunder har fået en dårlig behandling,« siger direktør Poul Almlund fra Topdanmark.

De danske forsikringsselskaber har netop afsluttet en nervepirrende periode op til nytår, hvor forsikringsbranchen skal have sine egne genforsikringer i hus, så de er tilstrækkeligt sikret mod store katastrofer og skader.

Normalt foregår de forhandlinger i god ro og orden i de sidste tre måneder op til årsskiftet. Men terrorangrebet satte ny dagsorden.

Dels har mange genforsikringsselskaber først i midten af december præsenteret deres kunder for endelige kontraktudkast, så de danske selskaber kom under et enormt tidspres. Dels har priserne på genforsikringerne i mange tilfælde ligget så eksorbitant højt, at det har forarget de danske forsikringsselskaber.

Direktør Peter Falkenham fra Tryg fandt især tidsforløbet frustrerende. Han tror ikke nødvendigvis, at der har været tale om, at genforsikringsselskaberne bevidst har udnyttet situationen.

»Men det er klart kritisabelt, at genforsikringselskaberne har været så længe om at beslutte sig. De centraliserede al beslutningskompetencen, og det har gjort, at vi ikke som sædvanligt kunne forhandle kontrakterne hjem i ordentlig tid med de folk, vi er vant til at indgå aftaler med,« siger han.

Også Codan slutter op om kritikken.

»At de først så sent gjorde deres holdning klar til både vilkårene for dækning og til pris har været stærkt utilfredsstillende,« siger direktør Jesper Rasmussen.

Han vil ikke bedømme, om genforskringsselskaberne bevidst har udnyttet situationen for at presse så høje priser igennem som muligt.

»Genforsikringsbranchen har tabt rigtigt mange penge på katastrofen, og de penge skal de vel have ind igen. Men vi mener, de har hævet priserne for meget. Om det så er retfærdigt eller ej, ved jeg ikke. Men nogle af de terror-forsikringer, vi har skullet hente hjem til nogle af vore kunder, har været til eksorbitant høje priser,« siger han.

Ikke overraskende preller kritikken af på et af genforsikringsselskaberne, Swiss Re. Sammen med Munich Re er de dominerende leverandører til den danske forsikringsbranche.

»For vores vedkommende har genforhandlingsperioden været helt normalt og løbet af stablen i løbet af årets sidste kvartal. Men der er selskaber, der har været senere ude,« siger lederen af Swiss Re-gruppens mediekommunikation Stefan Müller.

Hvad priserne angår, understreger han, at den ekstraordinære begivenhed den 11. september kun er en del af forklaringen på de store stigninger.

»Genforsikringsmarkedet er cyklisk, og efter en periode på fem-otte år med faldende præmier begyndte priserne allerede i 2000 at stige. Katastrofen den 11. september var blot med til at fremskynde denne proces,« siger han.