Åben innovation Af Lars Klüver, sekretariatschef i Teknologirådet

@EVB-Minikronik Tekst m. Uncial:Åben innovation er et begreb, man møder oftere og oftere – men hvad er det, og hvad er perspektiverne for dansk erhvervsliv og Danmark? Teknologirådet vil i en række minikronikker de kommende måneder fortælle om aspekter af sit arbejde, af direkte relevans for dansk erhvervsliv. Denne gang tager vi Åben Innovation op.

@EVB-Minikronik Tekst incl. fed:

’Open innovation’ er den internationale samlebetegnelse for innovation (brugerdrevet, medarbejderdrevet osv.), der gør brug af de former for viden, som kan findes hos brugere, forskere, medarbejdere, forbrugere, NGO’er, underleverandører, m.fl.. I åben innovation samarbejder man med eksterne parter om at skabe ideer til produkter og ydelser, stille krav til deres udformning, teste produkterne og gøre dem klar til kommercialisering. Åben innovation kan bruges i alle led af værdiskabelsen.

Åben innovation kan betale sig. Der er en direkte sammenhæng mellem innovationskraften i en virksomhed og dens evne til at trække mange kilder ind i innovationsprocessen. Men åbenheden skal optimeres. Man skal lære at prioritere sine kontakter, skumme de nyttige bidrag fra og bringe dem ud til de medarbejdere, der skal bruge dem. Det er ikke konfliktfrit at bevæge sig ind i åben innovation. At ville gå i den retning er et signal til udviklingsafdelingen om, at de ikke gør det godt nok.

De medarbejdere, der før nød respekt for at kunne finde løsninger på alt, må nu se sig tilsidesat for at give plads til eksterne spillere. Derfor må processen mod åben innovation styrkes gennem incitamentssystemer, målrettet omstilling af arbejdsgangene, nye karrieremuligheder mm.

En væsentlig årsag til, at åben innovation virker, skal nok findes i, at den bringer behovet direkte ind i innovationsprocessen. Set fra Teknologirådets side er det et aspekt ved åben innovation, som gør det samfundsmæssigt interessant– af i hvert fald to årsager.@EVB-Minikronik Tekst incl. fed:For det første, konkurrencefordelen. Danmark har en befolkning, der er konstruktive i deres teknologiskepsis. De skelner mellem gode og mindre gode teknologiske løsninger – og de vil have de gode. De er også trænede i at samarbejde løsnings-orienteret og i at pege på alternativer. Hvis man vil skabe danske nicher på det globale marked, er det ikke det dårligste udgangspunkt. Åben innovation i Danmark giver således mulighed for at skabe produkter, der har stor chance for at blive godt modtaget af markedet.

For det andet, problemløsning. Innovation, der er drevet af behovene, vil oftest være problemløsende. Og det har samfundet brug for. Behovene for innovation på områder som sundhed, omsorg, energi, miljø, byggeri og transport er åbenlyse. Der er brug for effektive, billige, bæredygtige løsninger på en lang række problemer, som har stor betydning for vores liv. Åbner man innovationen op for læger, patienter, hjemmehjælpere, grønne organisationer, boligforeninger osv., vil man få udpeget nogle nye mål for sit udviklingsarbejde, som vil pege i retning af at få løst nogle af vores reelle problemer.@EVB-Minikronik Tekst incl. fed:Derfor har Rådet udviklet og med succes afprøvet en metode til effektivt at analysere behovet for innovation på samfundsmæssigt vigtige områder. Metoderne bygger på åben dialog med eksperter og interessenter i det danske samfund.