A.P. Møllers industriselskaber sluger milliarder

A.P. Møller-Mærsks tabsgivende industriselskaber har i en årrække suget milliarder af kroner ud af moderselskabet. Salget af selskaberne går trægt, og det påvirker bundlinien hos Danmarks mest beundrede virksomhed.

Læs mere
Fold sammen
Danmarks guldrandede selskab A. P. Møller flytter hvert år adskillige hundrede mio. kroner til sine kriseramte industriselskaber, der ikke gennem de sidste år har været ret gode forretninger.

I alt har selskabet over de sidste ti år hældt lige under 2,5 mia. kroner i smertensbørnene Rosti, Roulunds Fabriker og Maersk Air. Det vurderer Stig Frederiksen, senioranalytiker fra HSH Gudme.

Dertil kommer at det næste år formentlig bliver nødvendigt at overflytte reserver til gruppens Lindøværft. Værftet styrer mod et underskud for i år, som det dog selv kan dække efter et par gode år.

Andre A. P. Møller-selskaber er ikke så heldige, at de selv kan dække underskuddet over egenkapitalen. Derfor er de nødt til at gå den tunge vej til moderselskabet for at bede om flere penge.

Et aktuelt eksempel er Maersk Air. Den seneste kapitaludvidelse tidligere på ugen betyder, at der nu på mindre end to år er hældt i alt 1,1 mia. kroner i kassen på flyselskabet, der havde et rekordunderskud på 622 mio. kroner sidste år. Og så er der tale om beløb, som betyder noget for bundlinien hos A.P. Møller.

Olie, gas og containere
Danmarks største selskab har ellers altid leveret så gode resultater i sin hovedforretning bestående af containershipping samt olie- og gasaktiviteterne, at industriselskabernes krise ikke har gjort det store indhug i indtjeningen.

På grund af de imponerende resultater i disse stærkt indtjenende dele af forretningen har analytikere og øvrige eksperter, ikke været så bekymrede over udviklingen i industriselskaberne.

Stig Frederiksen har imidlertid netop nedjusteret sin forventning til A.P. Møllers resultat før særlige poster for i år med 400 mio. kroner til 18,7 mia. kroner på grund af det billede, der nu tegner sig af underskuddet i Maersk Air.

»Jeg havde ikke regnet med, at et kapitalindskud i den størrelsesorden ville være nødvendig. Det er overraskende og viser, at det nye koncept i Maersk Air ikke virker helt efter planen,« siger Stig Frederiksen.

Det seneste kapitalindskud i selskabet, der beskæftiger 1.200, har på ny sat gang i salgsrygterne. Indtil videre ser det dog ud til, at A. P. Møller holder fast i selskabet.

A.P. Møller-koncernen er ellers de senere år blevet bedre til at sætte kriseramte selskaber på salgslisten. Maersk Medical blev eksempelvis solgt til Nordic Capital sidste år.

Anderledes trægt er det imidlertid gået med at få solgt plasticstøbevirksomheden Rosti med sine 2.500 ansatte. Selskabet har modtaget omkring 1 mia. kroner i yderligere kapital fra moderselskabet over de sidste 10 år, vurderer Stig Frederiksen.

Dertil kommer at det indtil videre blot er lykkes at sælge den polske bremseudstyrsforretning i Roulunds Fabrikker. Selskabet udgjorde bare omkring ti procent af den samlede arbejdstyrke på 2.400.

Det træge salg skyldes formentlig at mulige købere ikke er parate til at give en pris, der kan tilfredsstille ledelsen på Esplanaden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bent Erik Carlsen, bestyrelsesformand for Maersk Air og en række af de øvrige industriselskaber i gruppen.

Informationschefen for Maersk Air, Per Brinch, afviser at kommentere kapitalindskuddet med henvisning til, at det er en aktionærbeslutning, at beslutte sig for at tilføre midler til selskabet.

Analytiker Brian Børsting fra Jyske Bank vil ikke kommentere på, om han tror selskabet reelt er sat til salg nu. Han siger dog:

»Jeg har svært ved at se de åbenlyse grunde til, at Maersk skulle blive ved med at kaste penge i noget, der ligner et sort hul med den nuværende hårde konkurrencesituation mellem flyselskaber i Norden.«

I april sidste år valgte Maersk Air at smide håndklædet i ringen i England og solgte den engelske division til den lokale ledelse.

Krisen for A.P. Møllers industriselskaber kommer ikke nødvendigvis til at smitte af på aktiekursen, mener Stig Frederiksen, men det sender naturligvis et signal om, at det kræver en ordentlig størrelse indenfor et område at være i stand til at tjene penge.

»A.P. Møller er meget lille udenfor kerneområderne, og det her sender naturligvis et signal om, at man ikke er lige så god til at tjene penge udenfor de områder. Det tegner et andet billede end det, man normalt har af A.P. Møller,« siger han.