A.P. Møller overvejer dollarregnskab

Dollaren ødelægger rekordregnskabet fra olie- og shippinggruppen A.P. Møller. Derfor overvejer selskabet at droppe danske kroner og gå over til at aflægge regnskabet i dollar.

Trods rekorder på stribe er A.P. Møller-regnskabet hårdt ramt af det voldsomme dollarfald. Dollaren faldt i 2003 næsten 17 procent, og selv om der både er fordele og ulemper ved en faldende dollar, så overstiger ulemperne langt fordelene.

Eller som finanschefen i A.P. Møller, Eivind Kolding, udtrykker det:

»I 2003 har den negative effekt af dollarfaldet på driften langt oversteget den positive kursregulering på vore lån i dollar (balancen).«

Derfor overvejer Danmarks suverænt største virksomhed helt at droppe danske kroner og fra og med 2005 i stedet aflægge regnskabet i dollar, som der bliver mulighed for. Og som i øvrigt også andre danske virksomheder overvejer.

Med en omsætning i 2003 på 157 milliarder kroner betyder et så kraftigt dollarfald, at der skæres adskillige milliarder kroner af toppen i regnskabet.

Dollar dominerer
Langt den overvejende del af A.P. Møllers aktiviteter afregnes i dollar eller dollarrelaterede valutaer. I dag forsøger koncernen at modvirke dollarfald ved at optage en stor del af lånene i dollar, men ved et egentligt dollarregnskab kan denne usikkerhed helt fjernes. Så er det kun usikkerheden ved at omregne danske kroner til dollar.

»Vi overvejer at skifte til et dollarregnskab, når det bliver muligt i 2005,« siger skibsreder Jess Søderberg. Men vanlig forsigtighed i stemmen fra Esplanaden, kan det tolkes som, at det er overvejende sandsynligt at A.P. Møller går over til dollar.

For koncernen selv er det vigtigste tal i regnskabet overskuddet efter skat men før særlige poster af ekstraordinær karakter.

Det er steget fra 10,5 mia. kr. i 2002 til nu 13 mia. kr. Selve bundlinien - når alt er talt med, og det som selskabet kan konsolidere sig med over egenkapitalen - er steget fra 12 mia. kr. til 17,3 mia. kr. i 2003. Egenkapitalen er på rekordhøje 92 mia. kr.

Tager man overskuddet før skat, som er det resultat aktiemarkedet ofte fokuserer på, så er gevinsten i 2003 på 26,6 mia. kr. mod 20,5 mia. kr. året før.

10 mia. i skat
Den samlede skat fra A.P. Møller er oppe at ringe ved 10 mia. kr. - helt præcist 9,2 mia. kr. Den overvejende del af skattebidraget til statskassen kommer fra olie- og gasudvindingen (7,1 mia. kr.) Skatten på søfartsaktiviteterne bidrager med 1,4 mia. kr.

Lidt overraskende er det lykkedes at gnave rigtig meget af gælden. Nemlig næsten ni mia. kr. Investeringsomfanget er dog stort set fastholdt. Det store bidrag fra pengestrømmene (cash-flow, red.) vidner om en ganske vist pænt forgældet virksomhed, men samtidig kan det konstateres, at A.P. Møller er god til at tjene penge på gælden.

Bundsolid
A.P. Møller har kontanter for 15,5 mia. kr. liggende i kassen. Hertil kommer værdipapirer (først og fremmest den store aktiepost i Danske Bank) til en værdi af 14 mia. kr., og dermed har koncernen et likvidt beredskab på næsten 30 mia. kr.

Hertil kommer værdien af egne aktier. Gruppen besidder 280.959 stk. B-aktier. Disse aktier har en værdi på 13 mia. kr., men eftersom denne aktiepost er bogført til nul kroner ligger der en skjult reserve gemt i A.P. Møller på 13 mia. kr. Denne værdi svarer i øvrigt til børsværdien af store KFX-selskaber som Group4Falck, ISS, Vestas eller Danisco.

Traditionen tro holder A.P. Møller igen med udbyttebetalingen. Ganske vist sættes det op fra 200 kr. til 300 kr. pr. aktie, og det svarer til 1,4 mia. kr., men det står ikke i reelt forhold til den kraftige vækst i overskuddet de seneste fem år.

Der har været spekuleret meget i aktiesplit, tilbagekøb af aktier eller andre aktionærvenlige skridt. Men Søderberg lader forstå, at det nok næppe er den vej, selskabet vil gå for at please aktionærer.

Han kalder sådanne tiltag for »teoretiske muligheder.«