A & O Johansen øgede overskud

Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at udbyttet øges fra 20 kr. til 22 kr. pr. aktie, og de optimistiske forventninger

lyder på en forbedring af resultatet før skat fra 51,1 mio. kr. i 2001 til ca. 60 mio. kr. i 2002 trods udsigt til ringere markedsvilkår.


Brødrene

A & O Johansen venter et svagt fald i den samlede danske byggeaktivitet med uændret privat boligbyggeri, faldende erhvervsbyggeri, men

stigende støttet boligbyggeri.


Inden for reparation og vedligeholdelse ventes stagnerende investeringer, mens det samlede

marked for tekniske installationsmaterialer ventes uændret. Koncernen bygger sin resultatoptimisme på, at koncernens omsætning

vil stige på baggrund af allerede gennemførte tiltag samt et investeringsprogram.