3F konflikt desværre lovlig!

I Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) har vi i mange år oplevet, at vore medlemsvirksomheder er blevet ramt af LO's helt urimelige konflikter, ligesom det sker med Nørrebro Bryghus.

I en række af disse konflikter, har Arbejdsretten tage stilling til, om det lovligt, at en fagforening truer en virksomheds eksistens, blot fordi LO fagforeningen vil gennem-trumfe deres overenskomst. Resultatet er blevet det samme hver gang. Det er lovligt. Jeg er desværre også overbevist om, at resultatet bliver den samme for Nørrebro Bryghus. Det er derfo, efter mening skønne spildte kræfter at indbringe sagen for Arbejdsretten.

Jens Vibjergs (V) udtalelser om, at han forventer, at Nørrebro Bryghus vinder sagen, tænder et håb hos Nørrebro Bryghus, som alene tjener til at forlænge konflikten. At Claus Hjort Frederiksen ikke vil udtale sig, før Arbejdsretten har taget stilling i sagen, er et udtryk for, at han ikke ønsker at foretage ændringer af forholdet. Hans holdning er alene styret ud fra hensyntagen til LO og DA, og dette står over, hvad hans politiske hjerte egentlig banker for.

Beskæftigelsesministeren har de seneste 4-5 år lovet KA, at han vil holde øje med LO. Han har samtidigt udtrykt forventning til LO og DA om, at de vil opføre sig ordentligt for ellers, som han udtrykker det, vil sagen igen komme på politikernes bord og der vil blive skredet ind. Vi må konstatere, at LO ikke har ændret attitude - tværtimod, så sker der en konstant optrapning. Claus Hjort Frederiksens argument for ikke at gribe ind er, at konfliktretten er et integreret led i den danske model.

Det er korrekt, men den danske model fastslår, at der aftalefrihed for arbejdsmarkedets parter til at fastlægge løn- og ansættelsesforhold. Den danske arbejdsmarkedsmodel begrænser ikke denne aftalefrihed til alene at gælde LO og DA.

Derudover indeholder den danske model netop en be-grænsning af konfliktretten. Et LO forbund har ikke konfliktret mod en virksomhed, der allerede har en overenskomst, når overenskomsten er indgået med et andet LO-forbund, medmindre den faglige organisation ikke håndhæver overenskomsten.

Det helt urimeligt, at denne begrænsning i konfliktretten ikke gælder, hvis en virksomhed har indgået en overenskomst med en konkurrerende fagforening.til LO. Efter KA's opfattelse, er det en forskelsbehandling af anerkendte kollektive overenskomster, som politikkerne er de eneste, der kan ændre.