2M-Invest venter minus på 100 mio. kr.

Der var tidligere regnet med et overskud før skat på over 100 mio. kr. Da salgsprocessen fortsat pågår, er

forventningerne til 2002 meget positive, skriver 2M Invest.


- Jeg vil ikke konkretisere forventningerne til 2002 nærmere

endnu, siger direktør i 2M Invest, Michael Marthiesen.


De 200 mio. kr., der mangler i 2001, er måske udskudt til

i år.


Selskabet vurderer at have tilstrækkelig likviditet til de nødvendige opfølgningsinvesteringer

i første halvår 2002, hvis der gennemføres begrænsede frasalg til blot den bogførte værdi.
Der planlægges dog en kapitalforhøjelse i løbet af første halvår for "at sikre selskabet

størst mulig økonomisk fleksibilitet".Strategisk samarbejde

M Invest fik i december tilført

33 mio. kr. i ny kapital via en rettet emission til en række samarbejdspartnere. Der udstedes i alt 1,798 mio. stk. nye aktier

af 10 kr. til kurs på 18,78 kr. pr. aktie.


- Størrelsen af kapitalforhøjelsen kan jeg ikke udtale mig om,

siger Det afhænger af hvornår eventuelle exits gennemføres, siger Michael Marthiesen.


Han understreger, at

der også er andre muligheder for kapitalforhøjelser end de mere gængse. Strategiske samarbejder og rettede emissioner

er muligheder, lyder meldingen fra direktøren.


Siden november havde 2M Invest regnet med salg af seks selskaber, hvoraf to

er børsnoterede til priser over den bogførte værdi. Der er kommet adskillige tilbud på de to børsnoterede

selskaber, oplyser 2M Invest. Det seneste kom 30. december.


Hvilke selskaber der konkret er tale om vil Michael Mathiesen ikke fortælle.

Tre selskaber i porteføljen er børsnoterede SimCorp og de to svenske selskaber Digital Illusions og DNG og det er heriblandt

de to børsnoterede exits skal findes. Valtech-posten er et finansielt aktiv.


Ledelsen i 2M Invest vurderer imidlertid,

at de tilbudte priser, der er børskursen, ikke tilnærmelsesvis svarer den strategiske værdi af selskaberne, og

derfor er købstilbudene blevet afvist. Børskursen på 2M Invest børsnoterede selskaber er cirka 135 mio.

kr. højere end den bogførte værdi, oplyser 2M Invest.


Underskuddet på 100 mio. kr. opstår som

en kombination af en gevinst på cirka 100 mio. kr. ved frasalg og et fradrag på cirka 45 mio. kr. som følge af

nedskrivning og tab på kapitalandele og finansielle udgifter på cirka 100 mio. kr. som følge af realiserede og

urealiserede kurstab.


Ledelsen i 2M Invest vil dog fortsat koncentrere sig om at gennemføre de planlagte frasalg og videreudvikle

porteføljeselskaberne.


Da de ventede indtægter i selskabet hidrører fra realiserede kapitalgevinster ved

salg af selskaber og fordi porteføljen ikke er stor nok til at sikre sådanne afhændelse i en jævn strøm,

kan indtjeningen i 2M Invest svinge meget betydeligt og endda være negativ i periode, pointerer 2M Invest, der sig at resultatudviklingen

i 2001 er et eksempel herpå. RB-Børsen