2M Invest overlever

Meget tyder på, at det stormombruste ventureselskab 2M Invest A/S, der igennem de seneste mange måneder har befundet sig

på randen af fallit, nu sikrer sin fremtidige eksistens igennem en strategisk alliance med et endnu ikke navngivet internationalt

ventureselskab.


Aftalen med den kommende partner, som ikke tidligere har været repræsenteret i Danmark, garanterer

2M Invest en kapitalforhøjelse på 150 mio. kr., som hele tiden har været nødvendig for at sikre 2M''s fortsatte eksistens.

Hos 2M Invest er der store forventninger til det fremtidige samarbejde.


- Vi får en partner, der styrker os på en

række områder, og vi styrker dem på andre. Alliancen er et led i vores målsætning om at blive en af

de dominerende aktører i konsolideringen af den internationale venturekapitalbranche, siger vice president Lynge Blak, 2M Invest.


Aftalen

blev senere på dagen i går fuldt op med et overraskende godt regnskab, der viste et overskud på 28,1 mio. kr. i

første kvartal i år mod et underskud på 89,1 mio. kr. i samme periode sidste år.


Den positive udvikling

i 2M Invest får dog ikke umiddelbart konsekvenser for ventureselskabets beslutning tidligere på året om at dele porteføljeselskaberne

op i a-, b-, og c-selskaber.


- Umiddelbart ændrer det ikke noget for vores fokusering. Det er business as usual, siger

vice president Lynge Blak, 2M Invest, som dog regner med, at den nye alliance vil få positive konsekvenser for en række

selskaber i porteføljen.


- I løbet af de forhandlinger vi har haft, har vi set på hinandens selskaber for

at vurdere, hvor vi kunne supplere hinanden med hensyn til sparringen med porteføljeselskaberne. Og der er synergier begge

veje, siger Lynge Blak.


2M Invest ser lyst på fremtiden. Ifølge kvartalsregnskabet forventer selskabet et samlet

overskud for 2002 på 53 mio. kr. efter nye regnskabsprincipper.


- Vores forventninger er forbundet med usikkerhed, men

vi ser en gradvis forbedring af det marked, vi befinder os i, og det mener vi også bliver bekræftet af det fornuftige

kvartalsregnskab, siger Lynge Blak.


Ledelsen i 2M Invest forudser normalisering af markedsforholdene i løbet af 2002.

Som følge deraf vil antallet af industrielle køb og salg af virksomheder stige, men antallet af børsnoteringer

vil næppe nå de samme højder som i de glade dage i begyndelsen af 2000.


- Dette er ikke afgørende for

2M Invest, da det ikke er selskabets primære exitstrategi at gennemføre børsintroduktioner af porteføljeselskaberne, lyder

det i kvartalsregnskabet.


Selskabet vurderer, at IT-industrien igen vil blive interessant, men i modsætning til tidligere,

er det selskaber, der udvikler og producerer ny teknologi til industrien, der vil til at opleve størst fremgang.