2M Invest køber 50 pct. af Growth.dk

Læs mere
Fold sammen
IT-ventureselskabet 2M Invest har erhvervet halvdelen af Growth.dk. Købet er betalt med nyudstedte aktier i 2M Invest, meddeler

ventureselskabet.


I alt bliver der udstedt 850.000 nye aktier i 2M Invest for at finansiere købet. Vederlaget fordeles

pro rata mellem aktionærerne i Growth.dk, der blandt andre tæller tidligere Oticon-direktør Lars Kolind.


Aftalen

er en naturlig udvikling af den strategiske alliance, som de to selskaber indgik i december, meddeler 2M Invest.


Lars Kolind

påtænkes indvalgt i 2M Invests bestyrelse ved næste generalforsamling, og 2M Invests Michael Mathiesen indtræder

i bestyrelsen for Growth.dk. Direktøren i Growth.dk, Søren Holst, fortsætter på posten.


Af aktiekapitalen

på 2,6 mio. kr. nominelt vil 2M Invest eje 1,3 mio. kr. nominelt. Kolind A/S vil eje 1,1 mio. kr., mens Otto Møntsted

A/S og Søren Holst er minoritetsaktionærer.


Aftalen ventes ikke at få indflydelse på 2M Invests resultat

for 2002, oplyser selskabet.


Crowth.dk''''s idegrundlag er at udvikle bæredygtige videnbaserede vækstvirksomheder. Ved

udgangen af 2001 havde Growth.dk fem medarbejdere og investeringer i seks virksomheder:


Yellowtel (56 pct.-ejet), der er en markedsføringskanal

for detailhandelen.


Retail Internet (89 pct.-ejet), der ligeledes er en markedsføringskanal for detailhandelen.


HomeLinc

(7o pct.-ejet) -Digital media manager, der forbinder bredbåndsnettet med hjemmets radio/tv-udstyr.


KeepFocus (56 pct.-ejet),

reduktion af energiforbrug ved at et hus'''' brugere konstant er opmærksomme på det aktuelle forbrug af el, vand og varme.


Isabella

Smith (49 pct.-ejet), der er en virksomhed med e-handels og medieaktiviteter.


24-7 Musicshop.com (26 pct.-ejet), der er infrastruktur

til lovlig distribution af digital musik.


Growth.dk havde i det seneste regnskab en balance på i alt 42 mio. kr., og en

egenkapital på 36,6 mio. kr. Kapitalandelen i porteføljeselskaberne var værdiansat til 33,5 mio. kr. RB-Børsen