297.000 Dankort lukkes

Noter: 297.000 danskere har endnu ikke aktiveret deres nye Dankort, oplyser Dankort A/S. De nye Dankort med chip er sendt ud til kortindehaverne, som selv skal sørge for at aktivere kortene.

Glemmer man at aktivere det nye kort, risikerer man at stå med et ubrugeligt Dankort i løbet af meget kort tid. De gamle kort uden chip slettes løbende og senest i juledagene. Dankort A/S opfordrer alle kortindehaverne til at aktivere deres nye Dankort med det samme. Det fremgår af brevet, der følger med de nye kort, hvordan det kan ske. -omi

Analytikere klar med nøgletal

Den Danske Finansanalytikerforening har ajourført sin nøgletalsvejledning, der er et redskab for både de børsnoterede virksomheder og finansanalytikerne. Vejledningen i nøgletalsberegning er tilpasset de børsnoterede virksomheders overgang til de internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS fra 2005. I forhold til den tidligere vejledning er der nu større fokus på nøgletal, der har noget med virksomhedens drift og den investerede kapital at gøre. Ifølge Den Danske Finansanalytikerforening er den type nøgletal et godt supplement til de mere traditionelle tal, når virksomhederns markedsværdi skal vurderes. -omi

Ansatte scorer 108 mio. kr.

En stor portion medarbejderaktier i Topdanmark frigives ved årsskiftet. I alt 1.635 medarbejdere kan se frem til en forsinket julegave, da hver medarbejder i gennemsnit vil få 66.000 kr. i gevinst, hvis de sælger. Samlet er der tale om 108 mio. kroner. Medarbejderne købte aktierne til favørkurs i forbindelse med forsikringskoncernens 100 års jubilæum i 1999. Dengang var kursen 118,5 - i dag er den over 400. -omi

Bank laver markedsføringen

Investeringsforeningen Danske Invest og BG Invest har besluttet at overlade markedsførings-, kommunikations- og analyseopgaver til Danske Bank. Outsourcingen sker for at udnytte stordriftsfordele. Danske Invest Administration A/S, der er administrationsselskab for de to investeringsforeninger, vil frem over i højere grad koncentrere sig om og fokusere på de administrative kerneopgaver. -omi

Fondsbørsen på svenske hænder

Salget af Københavns Fondsbørs til svenske OMX er så godt som en realitet. Bestyrelsen for Københavns Fondsbørs er i hvert fald enig om at anbefale aktionærerne at tage imod købstilbuddet. Prisen for den danske børs er fastsat til 1,2 milliard kroner, og betalingen sker kontant eller med aktier i det svenske selskab. I sin gennemgang af tilbuddet fra svenskerne har den danske bestyrelse fundet én ulempe: »Københavns Fondsbørs er et væsentligt mindre selskab end OMX, og de nuværende aktionærer i Københavns Fondsbørs vil derfor miste indflydelse i det fortsættende selskab,« hedder det. -omi