29/3-04: Mærsk Data frem trods stort frasalg

40 IT-selskaber er der nu i portefølgen hos Mærsk Data, som i 2003 befæstede positionen som Danmarks største privatejede IT-selskab. I 2004 forventer Mærsk »status quo på omsætningen, og større indtjening«.

Læs mere
Fold sammen
Mærsk Data er kommet godt gennem de sidste snart fem års ørkenvanding, hvor kundene har været tilbageholdende med nye store investeringer.

Mærsk Data Gruppen opnåede i 2003 en omsætning på 3.478 mio. kroner. Det er en vækst på seks procent i forhold til 2002, hvor omsætningen var 3.271 mio. kr.

Dermed befæster Mærsk Data sin position, som det største dansk-ejede IT-selskab, efterfulgt af blandt andet NNIT, der ejes af Novo-koncernen.

Mens A.P. Møller - Mærsk-koncernen som helhed har sat indtjeningsrekord med årets samlede resultat, så er det samme ikke tilfældet i data-selskabet. Nettoresultatet for 2003 blev 167,1 mio. kroner mod 172,2 mio. kr. året før.

»I indeværende år forventer vi en bedre indtjening end de seks procent, vi nu fremviser. Dog skal indtjeningen tilbage i 2002 ses i relation til, at vi dengang havde ekstraordinæreindtægter på 27,6 mio. kroner, som hidrørte fra salg af aktier og aktiviteter. Ser vi bort derfra, så viser årets resultatet en stigning på 12 procent,« siger administrerende direktør Steen H. Knudsen, Mærsk Data.

Frasalg af PC og software
På omsætningssiden har Mærsk Data desuden vinket farvel til hele divisionen for salg af PCer og software, som traditionelt har en høj omsætning.

Hvor stort, vil Mærsk Data ikke oplyse. Det er sket i forlængelse af en restruktureringsproces.

»Vi har indført en ny markedsrettet struktur for at optimere både den markedsmæssige og den leverancemæssige indsats,« siger Steen H. Knudsen.

Mærsk Data levede i mange år en stille tilværelse i skyggen af de mere kendte APM-aktiviteter, men i de sidste syv har man ført en meget ekspansiv strategi.

I dag har Mærsk Data ejerandele i henved 40 IT-selskaber, som markedsføres under forskellige navn, herunder R5, ScalePoint, PremiTech, gatetrade, Effective-Learning for blot at nævne nogle få af disse.

Mærsk Data har også brugt mange ressourcer på at etablere sig i USA, Singapore, Tyskland og ikke mindst Sverige, hvorfra den lokale ekspansion skal ske.

I Danmark har Mærsk Data i det forgange år vundet store kontrakter hos Alm. Brand, ATP og Sonofon.

Forventningen for indeværende år lyder ganske kort en omsætning på niveau med 2003, men med et højere resultat til følge.

Mærsk Data har 2.868 medarbejdere.