29/1 2004: En regnedreng i medieverdenen

40 år i morgen: Anders Kronborg startede i Finansministeriet, men har siden foretrukket medievirksomheder i knibe.

Der var en del, der sank en ekstra gang, da det for nogle år siden forlød, at Anders Kronborg blev den ny koncernfinansdirektør for Det Berlingske Officin. Omdømmet fra Danmarks Radio, hvor han havde været med til at vække institutionen af monopolsøvnen, var løbet i forvejen, og i Pilestræde gik det heller ikke for godt. Hvad ville en regnedreng som han i endnu en følsom journalistisk virksomhed? Kunne han andet end at skære ned og skære til?

Hans 40-års fødselsdag i morgen falder omtrent sammen med tre-årsjubilæet i Det Berlingske Officin, hvor han i mellemtiden også er blevet udnævnt til adm.direktør for Berlingske Tidende. Ikke at de tre år har været lettere end de fem i Gyngemosen. Der har været rigeligt at tage fat på.

Bortset fra lønnen var der intet, der forhindrede ham i at fortsætte sin nærmest lodret opadstigende karriere i Finansministeriet, hvor han tjente både borgerlige og socialdemokratiske ministre.

Han er lægesøn fra Herning og blev cand.polit. som 25-årig fra Københavns Universitet - da havde han allerede været ansat i to år i ministeriet. Men hvorfor læne sig tilbage i et karriereforløb inden for etatens fastlagte rammer, når to af landets medieflagskibe standede i våde? DR blev tilpasset den ny konkurrencesituation og da det var på plads, valgte han at hjælpe en gammel tante over gaden i Pilestræde.

Faren for påkørsel er langtfra overstået, men han er ikke den, der går rundt i huset med nedadvendte mundvige. I de ofte ubehagelige forhandlinger, som præger en virksomhed i krise, går han for at være til at stole på, og han omtaler sjældent et problem uden også at komme med et par løsningsforslag. Hans styrke er en udpræget sans for de store linier i tal og gerninger, forlyder det, samtidig med, at han får det til at se ud som om, han kommer legende let til det. At han er til mere end tal og kold beregning, vidner hans energiske fodarbejde bag talerpulten om, når han står overfor hundreder af bekymrede journalister, der godt ved, at deres arbejdsplads er økonomisk udfordret. Eller når han skal gå kl. 17.30, fordi et par børn skal hentes og et par kaniner have aftensmad.

Anders Kronborg har vist sig at være en mester i sound-bites: »Han fik mange ideer. Rigtigt mange ideer« - om fyringen af B.T.s chefredaktør, Kristian Lund. Eller: »Vi synes da ikke, det er spor sjovt« - om fusionen mellem Jyllands-Posten og Politiken.

Derfor er der en højere mening med, at det var i det kontante finansministerium, at han startede sin karriere, hvor han i øvrigt traf sin kone, afdelingschef Agnete Gersing.