25 pct af Vestens IT-job forsvinder til den 3. verden

Udflytningen af IT-job fra Vesten til Indien og andre lande vil stige i et tempo, der vil flytte en fjerdedel af alle job.

IT-job vil flytte væk fra de vestlige lande til den tredje verden i et langt højere tempo end hidtil antaget, vurderer det ansete teknologi-analysefirma Gartner i en ny rapport. I de kommende år vil outsourcingen tage til i en sådan fart, at en fjerdedel af alle IT-job i USA og Europa vil ligge i lande som Indien, Kina og Rusland i 2010.

Tendensen er så stærk, at den vil overvinde den stigende politiske modreaktion, man allerede ser i USA, men som man også vil komme til at se i Europa, skriver firmaet.

I takt med at det, man kalder »global sourcing«, bliver en realitet, vil det nemlig være direkte uansvarligt overfor aktionærerne, hvis firmaerne ikke benytter sig af denne nye, effektive internationale arbejdsdeling.

I Europa er det specielt Storbritannien, efterfulgt af Tyskland, Schweiz, Østrig, Frankrig og Italien, som vil outsource mest arbejde.

Samtidig forudser Gartner, at stadig flere tredjeverdenslande hopper med på outsourcing-vognen, og at landene i stigende grad vil specialisere sig i forskellige områder. Filippinerne kan blive det nye store call-center, mens f.eks. Mauritius og nordafrikanske, fransktalende lande kan specialisere sig i at servicere det franske marked.

Indien vil fortsat være den urørlige outsourcing-leder med Kina og Rusland som to stærke efterfølgere.