2005 bliver sandsynligvis et godt aktieår

Pensionsselskaberne putter blindt penge i obligationer, men når førstaktiekurserne begynder at stige, vil institutionerne følge efter.

SÆLGERS MARKED: Det forløbne år har været på det jævne med hensyn til afkast på aktier med ca. syv procent globalt, hvilket svarer til det normalt forventede (rente plus en risikopræmie på to-tre procent). De nordiske markeder har haft en flot udvikling, og Danmark er steget ca. 17 procent. Hvis A.P. Møller aktierne holdes ude, er stigningen på over 20 procent.

Udsigterne for det kommende år synes gode for aktier. Mit gæt er en stigning på 15-20 procent, men muligvis væsentligt mere. Aktier er nemlig ved at blive sælgers marked. Tilbagekøb af egne aktier og overtagelsestilbud (for eksempel Falck og Radiometer) reducerer udbuddet markant. Samtidigt begynder efterspørgselssiden at vågne op.

Der udestår endnu en omgang med opkøb af selskaber på børsen, før priserne er nået for højt op til, at denne trafik kan fortsætte. Her er equity fonde vigtige som købere, og kapitalmangel lider man ikke af. Tværtimod, der savnes ideer og projekter.

Hedge fonde er en anden vigtig gruppe af investorer - de store, kortsigtede. De søger altid at være foran udviklingen for at kunne score en gevinst ved at snuppe en god del af de indledende kursstigninger. I lighed med equity fonde råder disse aktører over massiv kapital takket være banksystemets rigelige likviditet. De hurtige penges mestre må for 2005 finde nye veje til profit, efter at obligationer er blevet en usikker affære. De lave, korte renter forhindrer i første omgang spekulation i rentestigning, da odds er imod en sådan positionering. Olien er færdig som rally-vare, og guld er ligeledes en usikker råvare for spekulanter. Valuta er en mulighed, men her kræves mod til at angribe dollaren. Hvis et sådant raid lykkes, braser en stor del af det finansielle korthus sammen - så spillerne er forsigtige med dollar.LEDIG LIKVIDITET: Tilbage står aktierne. Kurserne er steget - men endnu ikke markant. De tyske aktier befinder sig i halvdelen af år 2000-toppens værdi. Nasdaq er i ca. 40 procent af alle tiders højeste niveau. KFX er 20 procent under maksimum.

Bremsen på aktierne har været obligationernes tryllebinding af de institutionelle investorer kombineret med de lave, korte renter, som centralbankerne sørger for. Nu er der imidlertid udsigt til stigende renter i den korte ende og muligvis et opbrud i valutasystemet for Kina, hvorved dollar-zonen vil blive indskrænket. Pensionsselskaberne fortsætter blindt med at putte stadig flere penge i obligationer og maler sig selv oppe i et hjørne ad denne vej. Fantasiløshed og lovgivning er her forenet i en sjælden uheldsvanger alliance.

Dimensionen af den ledige likviditet er imidlertid enorm, og disse penge vil kunne forcere et niveauskift opad i aktiekurserne, før hverken centralbanker eller institutioner når at vågne op. Den lempelige pengepolitiks bonanza-dynamik er nu nået til aktierne. Hvis aktiekurserne i Danmark skulle være i balance med priserne på fast ejendom, ville KFX indekset formentlig befinde sig omkring mindst 400.EFFEKT: Aktier er ingen eksakt videnskab, og nærværende synspunkt anfægtes naturligvis af mange, herunder konsensus-tilhængere, som mener, at verden om et år vil ligne verden i dag på en prik. Der kan komme forhindringer, og de aktieløse vil gøre, hvad de formår, for at overbevise naboen om, at obligationer er sikre papirer, mens aktier er ustabile aktiver.

Den indledende fase vil præges af uafhængige aktørers adfærd og styrke. Når kurserne først for alvor er steget, vil institutionerne cementere udviklingen ved at indlede køb.