2000 med handicap skal i job

En jobportal for handicappede er et af tiltagene i regeringens nye, ambitiøse plan, der skal få flere handicappede i arbejde.

Der skal skaffes nye job til 2000 handicappede om året. Det mener regeringen, der er klar med en ny plan og 80 millioner kroner til at realisere den.

Håbet er, at man på længere kan skabe beskæftigelse til de 90.000 danskere, der i dag står uden for arbejdsstyrken på grund af fysiske og psykiske handicap.

Den nye strategi Handicap & Job indeholder 12 konkrete initiativer, herunder en ny jobportal, som skal åbne dørene til virksomhederne og arbejdsmarkedet for folk med handicap. Jobportalen www.ijobnu.dk består af en CV- og jobbank, et jobmapping-program, omkring 40 interviews samt et væld af oplysninger om forskellige støtteordninger, tilskud, regler osv. Bag portalen står De Samvirkende Invalideorganisationer, Arbejdsmarkedsstyrelsen, DA, LO, KL og en række større danske virksomheder.

Målet med hele indsatsen er, at andelen af virksomheder, der har personer med handicap på lønningslisten, skal øges med ét procentpoint om året. I dag har 15 procent af virksomheder personer med handicap i medarbejderstaben.

Jobportalen samt regeringens plan for handicapområdet bliver præsenteret på Christansborg i dag af beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V) og socialminister Eva Kjer Hansen (V).

De 80 millioner kroner, der følger med planen, er afsat af regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier som led i satspuljeaftalen for 2005.