2.000 projekter hulter til bulter i EUs investeringsplan

EU-landene har meldt ca. 2.000 projekter til EU-Kommissionens store investerings-plan, men mange vil få svært ved at få det nødvendige kvalitetsstempel, mens andre på ingen måde egner sig til at tiltrække private investeringer.

EU-Kommissionen stiller skarpt på bedre vækst og beskæftigelse, og medlemslandene har i al hast indsendt en ønskeliste med forslag til investeringer, der skal skabe flere job. Danmark har sat Femern-forbindelsen på listen, selv om projektet allerede er sat på skinner. Arkivfoto: David Leth Williams Fold sammen
Læs mere

Hvad har Femern-forbindelsen til fælles med renovering af skoler i Slovakiet og nye vinduer på græske politistationer? Svaret er, at de alle er at finde på den 610 sider lange bruttoliste med omkring 2.000 mulige projekter i EU-Kommissionens storstilede investeringsplan, som offentliggøres tirsdag. Investeringsplanen skal være med til at trække Europa ud af krisen, men kritikerne vil næppe blive beroliget af den lange projektliste, som Berlingske har set.

Listen bærer præg af, at landene kun har haft få uger til at melde projekter ind, og der er derfor i høj grad tale om allerede planlagte projekter eller projekter, der mangler at blive gennemarbejdet. Listen over danske projekter indledes med Femern-forbindelsen, hvor den rent offentlige finansiering allerede er på plads ved, at den danske stat stiller garantier, som gør det muligt for det statsejede selskab bag forbindelsen at låne de mange milliarder meget billigt. Spørgsmålet er, hvad det vil gavne beskæftigelsen i Europa, hvis projektet kommer i EU-regi. Transportminister Magnus Heunicke (S) medgiver, at allerede finansierede, danske transportprojekter ikke nødvendigvis står forrest i køen.

»Fra dansk side forfølger vi de muligheder for at skaffe midler til danske transport- infrastrukturprojekter, der byder sig. Så vi har naturligvis valgt at sende et indspil til investeringsplanen. Det er jo det danske Folketing, der beslutter, hvilke projekter, der skal gennemføres. Jeg synes derfor ikke, at det var passende at sende en række forslag til EU, hvor der ikke er truffet en politisk beslutning om gennemførelse eller finansiering,« udtaler han i en e-mail til Berlingske.

Grundidéen i investeringsplanen er, at gode projekter, der indtil nu har manglet finansiering, ved hjælp af et kvalitetsstempel fra EU og en tabsgaranti på en beskeden del af projektet skal kunne tiltrække private investorer, så de kan blive realiseret til gavn for væksten og jobskabelsen i Europa.

Med en beskeden startkapital på omkring 156 milliarder kroner i den nye europæiske investeringsfond er det planen, at tabsgarantierne skal få private investorer til at femtendoble det beløb, så der samlet kan laves investeringer for 2.350 milliarder kroner. Der er foreslået projekter på bruttolisten for næsten fire gange så meget.

Men listen vil blive skåret betydeligt til i forbindelse med vurderingen af, om projekterne er rentable, og derefter når de private investorer skal vurdere, om forholdet mellem risiko og afkast er attraktivt i projekterne.

Ifølge Jesper Rangvid, der er professor i finansiering ved Copenhagen Business School, er der nogle mulige indbyggede problemer i investeringsplanen. Stater som den danske kan låne næsten uden renter, mens private investorer skal have et afkast.

Derfor afhænger det hele af den praktiske risikodeling i det enkelte projekt, som ikke er fastlagt endnu. Samtidig skal politikerne kompensere for, at investorer helst i udgangspunktet vil placere penge i Nordeuropa, der har mindst brug for private penge. Og dog.

»Lige nu kan man godt som økonom argumentere for, at der er et behov for at sparke lidt gang i tysk økonomi. Gennem det sidste halve år er det jo blandt andet Tyskland, der har overrasket negativt og trukket hele eurozonens vækst med ned,« siger han.

Der er absolut projekter på listen, som lever op til hensigten, eksempelvis elforbindelser mellem Danmark og Storbritannien, mellem Spanien og Frankrig samt mellem en række centraleuropæiske lande.

Projekter, som kan komme forbrugerne og energisikkerheden til gode, samtidig med at de vil skabe arbejdspladser og muligvis kan tiltrække private investorer på grund af relativt forudsigelige indtægter.

Set med danske selskabers øjne kan der være muligheder og arbejdspladser i nye vindmølleparker, som en række lande har budt ind med, samt en større satsning på energieffektivitet i blandt andet Frankrig. Men om netop de projekter bliver en del af investeringsplanen vil først stå klart i midten af 2015, hvis ellers EU-Kommissionen kan nå det enorme arbejde med at vurdere projekterne til den tid.