19/3-2004: Elsam skal anlægge et nyt storebæltskabel

Konkurrencestyrelsen og Elsam blev i går enige om en aftale, så Elsams opkøb af NESA kan blive godkendt. Aftalen møder dog kritik fra flere sider.

Læs mere
Fold sammen
Sjælland og Vestdanmark bliver forbundet med et kabel under Storebælt. Det jyske kraftværksselskab Elsam skal anlægge kablet, det er en del af den pris, som Elsam i aftalen med Konkurrencestyrelsen har betalt for at få godkendt opkøbet af NESA.

»Min ene arm er hævet, for nu har vi aftale efter næsten et halvt års forhandlinger, den anden er nede, for vi har godt nok måttet betale en høj pris,« siger Elsams adm. direktør Peter Høstgaard-Jensen.

Ud over aftalen om at Elsam skal etablere en elektrisk storebæltsforbindelse, som Elsam dog ikke skal finansiere, indebærer aftalen, at Elsam skal frasælge en række decentrale kraftvarmeværker og afholde sig fra yderligere opkøb de nærmeste år.

Aftalen indebærer også, at der som en helt ny konstruktion skal etableres et virtuelt kraftværk. Elsam skal i en auktion sælge langtidskontrakter på strøm, som køberen så senere kan videresælge på markedsvilkår. På den måde tvinges Elsam til at konkurrere med strøm, som Elsam selv producerer.

Den hårdeste aftale
Konkurrencestyrelsen direktør Finn Lauritzen vil ikke kommentere aftalens indhold, men siger dog:

»Det er måske den hårdeste fusionaftale, vi nogensinde har indgået, men vi har ment, det var nødvendigt.«

Aftalen er dog afhængig af Konkurrencerådets godkendelse. Her skal sagen behandles på et møde onsdag i næste uge.

Fra flere sider rejser der allerede nu kritik af aftalen.

Udfra de elementer af aftalen mellem Elsam og Konkurrencestyrelsen, som indtil videre er sluppet ud, er konkurrenceretseksperten professor Peter Møllgaard fra Handelshøjskolen i København skuffet over, at der ikke stilles krav om forbedrede transmissionsforbindelser til udlandet. Med Elsam som den dominerende aktør herhjemme skal kablerne til udlandet være tykkere, så det danske elmarked bliver bedre integreret med resten af Norden og Tyskland.

Med købet af NESA erhverver Elsam også en 36 procents ejerandel i det sjællandske kraftværksselskab. Med Elsam som aktiv på begge sider af Storebælt er værdien af Storebæltskabel begrænset. I hvert fald set med konkurrencemæssige briller, mener Peter Møllgaard.

»For mig at se er det altafgørende, hvis man skal sikre reel konkurrence. Især forbindelserne til Norge og Sverige skal være bedre. Hvis de bliver det, vil Elsams eget argument om, at fusionen ikke skal ses i en snæver dansk sammenhæng være rigtig. Men hvis der ikke indgår bedre transmissionsforbindelser til udlandet i aftalen, overrasker det mig, at Elsam kan få godkendt opkøbet uden krav om frasalg af kraftværkskapacitet,« siger han.

Forventet noget andet
Finn Lauritzen afviser kritikken: »Vi har haft forbindelserne til udlandet med inde i vores overvejelser, og jeg føler mig overbevist om at vi under alle omstændigheder vil få forstærket kapaciteten.«

Underdirektør Peter M. Nielsen, Danisco Sugar, er formand for Foreningen af Slutbrugere af Energi (FSE), der samler de store energiforbrugende virksomheder.

Også han er umiddelbart skuffet over, at der ikke er stillet krav i forbindelse med godkendelsen af Elsams opkøb af NESA.

»Jeg havde forventet et eller andet, der kunne nedsætte den stærke markedsmagt, som Elsam reelt har,« siger han.