19/12-2004: Gammelt fjendskab ruster aldrig

Købmændenes leder og miljøministeren er gamle politiske frænder. I sin tid var de hos de Konservative i opposition mod Hans Engell, i dag chefredaktør på Ekstra Bladet. Fjendskabet holder endnu.

Læs mere
Fold sammen
Opgøret og medieomtalen af Bilka-sagen trækker spor tilbage til et af de mange dramatiske og benhårde opgør i Det Konservative Folkeparti,

I de onde år for partiet, da tamilsagen sled partiet ned til sokkeholderne, udgjorde den nuværende DSK-chef John Wagner, der i perioden 1988-1992 var partiets generalsekretær, sammen med Connie Hedegaard, Palle Simonsen og Henning Dyremose et fasttømret midtsøgende firkløver.

De holdt sammen, så længe det varede; for mens Poul Schlüter blev mere og mere regeringstræt, valgte først Palle Simonsen og siden Connie Hedegaard at forlade politik.

Wagner kvittede i 1992 jobbet hos De Konservative til fordel for et job som direktør i de selvstændiges A-kasse, mens Dyremose fortsatte den ensomme kamp, stadig mere Don Quijote-agtigt, inden han i august 1993 smed de konservative tøjler, genoptog sin karriere i erhvervslivet og overlod partiet til Hans Engell.

Når Connie Hedegaard så bastant og så hurtigt har meldt ud med et synspunkt, der flugter med De Samvirkende Købmænds holdning, er det fra mange sider tolket som et udtryk for det tætte politiske venskab mellem Wagner og Hedegaard. Det har fået en række venstrefolk op af skyttegravene.

Eyvind Vesselbo og Venstres erhvervsordfører Jens Hald Madsen gik ud og luftede ideer om en mulig liberalisering. Fhv. chefredaktør Karsten Madsen gik mere direkte efter struben på Hedegaard og Wagner.

»Jeg håber sandelig ikke, at venskabet har indvirket på miljøministerens stillingtagen i denne sag,« er Madsen, der i dag er folketingskandidat for Venstre i Vejle Amt, med vanlig EkstraBlads retorik citeret for at »hvæse«.

Den udlægning finder Wagner dog selv helt forskruet:

»Al den snak om en konservativ sammensværgelse er det rene vås. Sådan fungerer politik ikke. Connie Hedegaard er et menneske og en politiker med høj integritet, som hverken jeg eller andre kan fjernstyre eller få til at sige bestemte ting, lige så lidt som jeg kan fjernstyre dommerne i landsretten og Højesteret, som har givet os medhold. At Connie Hedegaard og jeg begge er konservative og på en række sager har nogenlunde de samme synspunkter, er en helt anden sag,« siger John Wagner.

Ekstra Bladets rolle
Ekstra Bladet har massivt lagt spalter til en række artikler, der er særdeles kritiske over for John Wagners lobbyisme, herunder en leder, hvor Wagner benævnes »den luskede direktør«. At det netop er Ekstra Bladet er næppe tilfældigt. Bladets nuværende chefredaktør Hans Engell var internt hos de Konservative en af de største modstandere af firkløveret John Wagner, Connie Hedegaard, Palle Simonsen og Henning Dyremose. Hos de Konservative er venskaber flygtige. Men fjendskaberne består.

Også Karsten Madsens angreb kan ses i det lys, da Madsen i sin tid som politisk redaktør på B.T. stod særdeles tæt på Engell og Peter Sterup, der efterfulgte Wagner som generalsekretær.

Senest slog Ekstra Bladet til sidste lørdag med en afdækning af, hvordan John Wagner på partiets landsråd i 2003 fik lobbyet en tilslutning til en langsom og lempelig liberalisering af lukkeloven i hus. Det var i bund og grund velkendt stof, der med en sprogbrug, som stiller Wagner i det dårligst tænkelige lys, blev genoprullet i bladet.

Selv erkender Wagner åbent, at han ser det som en af sine fornemste opgaver at fremme DSKs interesser, herunder sikre at planloven og lukkeloven ikke afskaffes.

»Den form for lobbyisme, jeg bedriver, er jo helt åbenlys. Folk ved godt, hvilke interesser jeg slås for, og hvem der betaler min løn. Det er en helt anden åbenhed end de store virksomheder, som driver lobbyisme via kommunikationsbureauer, hvor man langt fra altid kan sætte afsender på budskabet,« siger han.