125.000 personer skal i arbejde for at undgå lavvækst

Minikronik. Konkret er der brug for, at der indføres en flad skat på 43 procent finansieret ved nulvækst i det offentlige forbrug i syv år, skriver økonomen Mads Lundby Hansen.

Ifølge OECD's seneste mellemfristede fremskrivning vil Danmark få den laveste økonomiske fremgang blandt de 30 OECD-lande i perioden 2008-12.

Den forventede vækst ligger på cirka en procent årligt, hvilket kun er det halve af den vækst på to procent årligt vi har haft de seneste 25 år.

Den lave forventede vækst skyldes i høj grad, at der de kommende år vil mangle mange hænder på det danske arbejdsmarked.

Derfor kommer der ikke noget velstandsbidrag fra øget beskæftigelse.

Politikerne skal derfor finde reformhandskerne frem, hvis de vil have en vækst i velstanden på niveau med det, der er oplevet seneste 25 år.

Det kræver reformer, der øger beskæftigelsen med cirka 125.000 personer frem til 2012. I den forbindelse bør der ske reformer af skatte- og dagpengesystem, ligesom man bør begynde en afvikling af efterlønnen.

Konkret er der brug for, at der indføres en flad skat på 43 procent finansieret ved nulvækst i det offentlige forbrug i syv år.

Det vil udvide beskæftigelsen (i timer) svarende til cirka 30.000 personer. Udvidelsen af arbejdstiden vil svare til en halv uge om året i gennemsnit for de beskæftigede.

For topskatteydere, der vil opleve en marginalskattereduktion fra 63 til 43 procent, vil arbejdstiden øges svarende til halvanden uge.

Lige præcis hvad danske virksomheder har brug for i den nuværende konjunktursituation, hvor der er behov for, at medarbejderne vil påtage sig overarbejde.

En lavere marginalskat kan give større tilskyndelse til at arbejde på skæve tidspunkter (til en højere timeløn), skifte og transportere sig til et bedre betalt arbejde og afholde tilvænningsomkostninger forbundet med et nyt job.

Denne effekt fra den lavere marginalskat vil bidrage til øget produktivitet i Danmark. Herudover bør man sænke dagpengeperioden fra fire til en år. Forslaget skal ses på baggrund af, at vi er i en situation med arbejdskraftmangel samtidig med, at der er mange tusinde dagpengemodtagere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, men tilsyneladende ikke kan finde job.

Det vidner om et meget generøst dagpengesystem.

En kortere dagpengeperiode indebærer, at der er kortere tid til, at personer overgår til kontanthjælpssystemet. Det vil øge tilskyndelsen til at søge arbejde. Forslaget vil bidrage til en vækst i beskæftigelsen svarende til cirka 30.000 personer.

Samlet har CEPOS skitseret reformforslag svarende til 140.000 personer. Et tal der virker ambitiøst i en Christiansborg-kontekst. Men hvis regeringen ønsker en vækst i dansk økonomi frem til 2012 på bare to procent årligt, er det nødvendigt med betydelige reformer.