1200 vognmænd trues på eksistensen

Fremtiden tegner dyster for landets mange økonomisk trængte vognmænd. For at rense branchen for aktører,

der dumper priserne vil vognmændenes organisation, Dansk Transport og Logistik (DTL), have strammet kravene til vognmændenes

kapitalgrundlag.DTL har anbefalet Færdselsstyrelsen, der udsteder tilladelserne til at drive vognmandsforretninger, at

man hæver kravene til vognmænds kapitalforhold. Således foreslår DTL, at styrelsen fremover vurderer en vognmands

samlede økonomi og ikke kun stiller krav om garantier for enkelte beløb, når den udsteder tilladelser.Dermed

vil en vognmand med en negativ egenkapital på én mio. kr. skulle stille en garanti for 1,04 mio. kr., for at få

en ekstra tilladelse - i dag kan han nøjes med at garantere for 40.000 kr.. Forslaget vil gøre det langt sværere

for de mange vognmænd, der har negativ egenkapital, at videreføre deres forretninger. Derfor vil omkring 1200 af DTL''s

egne medlemmer, svarende til knap en femtedel af medlemsskaren, blive ramt af forslaget.- Det er selvfølgelig kedeligt,

at nogle firmaer må lukke ned, men det er prisen for den sanering, som branchen trænger alvorligt til. Og i sidste ende

er det jo til alles bedste, at vi er en sund branche med stabile og økonomisk sunde aktører, siger Michael Svane, ordførende

direktør i DTL.

Dumper priser

Baggrunden for DTL''s forslag er, at mange vognmandsvirksomheder er i store økonomiske

problemer og forsøger at ekspandere sig ud af krisen. Tanken er, at flere biler giver større omsætning og det

giver bedre økonomi. Med de nuværende kapitalkrav er det sjældent problematisk for selv vognmænd med negativ

egenkapital, at skaffe de bankgarantier, der kan give dem flere tilladelser, så de kan køre med flere biler. For at skaffe kunder

til deres udvidede bilflåde, dumper de pressede vognmænd priserne til et niveau, der knapt kan dække omkostningerne

og det giver problemer. Vognmændenes egen forretning falder sammen, samtidig med at de stjæler kunder fra de rentable

vognmænd, der så også tager skade.Denne dumpning af priserne rammer således hele branchen og derfor

vil DTL have renset ud i de underbydende firmaer.- Som branche kan vi ikke leve med, at folk, der prøver at drive en ordentlig

forretning, bliver kørt i sænk af prisdumpere, der trækker andre med i deres fald. Derfor skal vi have ryddet op

og det tror vi, at strengere kapitalkrav vil gøre, forklarer Michael Svane.I Færdselsstyrelsen er man enige med

DTL i, at der bør gøres noget for at hjælpe den belastede vognmandsbranche. Men man har endnu ikke taget stilling

til om DTL''s konkrete forslag er vejen frem.- Vi skal grundigt overveje for og imod, før vi tager stilling i den her sag.

DTL''s forslag vil jo få kedelige konsekvenser for mange virksomheder, så vi bliver nødt til også at overveje

andre alternativer, siger kontorchef Theo Rabenberg, Færdselsstyrelsen. Han afviser dog ikke, at man ender med at gå videre

med DTL''s forslag. I givet fald vil reglerne kunne være ændret om et halvt år, hvorefter der vil komme en overgangsperiode, før

de skrappere krav slår igennem overfor vognmændene.