100 mio. kr. til små fødevarevirksomheder

Læs mere
Fold sammen
100 mio. kroner har regeringen besluttet at give som et betydeligt investeringstilskud til små og mellemstore fødevarevirksomheder,

som vil investere i bl.a. bedre fødevaresikkerhed, miljø, arbejdsmiljø, hygiejne og dyrevelfærd.Det

bliver 50 mio. kr. i år og 50 mio. kr. i 2005.Pengene kommer fra den såkaldte forarbejdningsordning, som bl.a. er finansieret

via EU, og pengene kan søges af alle små og mellemstore forarbejdningsvirksomheder i fødevaresektoren. Det vil fødevarevirksomheder

på op til 250 medarbejdere.- Den nye ordning giver de små og mellemstore virksomheder et økonomisk incitament

til at investere i blandt andet bedre miljø og fødevaresikkerhed, siger Mariann Fischer Boel.- Samtidig ønsker

jeg at understøtte en balanceret udvikling i Danmark, og derfor kan virksomheder i udkantsområder få en højere

sats end virksomheder i det øvrige Danmark.Det betyder, at fødevarevirksomheder i landets 40 udkantsområder

får 25 pct. i tilskud til deres projekter, mens virksomheder i resten af landet vil få 17 pct. Den maksimale tilskudsberettigede

investering må højst være på 20 mio. kr., hvilket så vil udløse et statsligt tilskud på

3,4 mio. kr. i størstedelen af landet.- Men en virksomhed kan godt dele en investering op i to, så der kan opnås tilskud

til en samlet investering på 40 mio. kr., siger fødevareministeren.Hun understreger, at der ikke er tale om at

fremrykke investeringer i industrien, men om at hjælpe de små og mellemstore fødevarevirksomheder med at få

gang i nogle tunge investeringer for at give ikke mindst fødevaresikkerheden er yderligere løft.- Pengene er en

del af finansloven for 2004, men vi har her i ministeriet været lidt længe om at få lavet den bekendtgørelse,

som er nødvendig for, at ordningen kan starte, men den ligger altså klar på lørdag, siger Mariann Fischer

Boel.

Gavner metalindustrien

Selv om det i første omgang er fødevarevirksomhederne, der får direkte gavn

af de mange millioner, vil de fleste af pengene også lune rigtig godt i den store underskov af danske virksomheder i metalindustrien,

som leverer udstyr til fødevareindustrien, ikke mindst inden for rustfrit stål.Danske metalvirksomheder er takket

være et stort hjemmemarked rigtig godt med inden for produktion af udstyr til fødevaresektoren, og på mange områder

er danske virksomheder førende på verdensplan.Desuden vil en lang række underleverandører, bl.a. mindre

smede- og maskinfabrikker, men også murere og tømrere, til disse produktionsvirksomheder også kunne mærke

de øgede investeringer, som den nye tilskudsordning vil udløse på i alt 250-300 mio. kr. i såvel 2004 som i

2005.Til de 50 mio. kr., som udbetales i år, er der ansøgningsfrist den 1. august.