10 mio. kr. skal sætte skub i Virk.dk

En nyudnævnt bestyrelse for erhvervsportalen Virk.dk har fået bevilliget 10 mio. kr. Pengene skal være med til at sikre, at der kommer flere services på Virk.dk og portalen bliver erhvervslivets primære indgang til det offentlige. Det fremgår af en meddelelse fra af det ligeledes nyetablerede Center for Koordination og

Markedsføring af Virk.dk (KMV). Centeret er sekretariatet for den nye bestyrelsen, der første gang trådte sammen i denne uge.

Virk.dk har levet en omtumlet tilværelse siden fødslen og har været ramt af tekniske problemer og et svigtende besøgstal. Den primære årsag til det svigtende besøgstal er, ifølge en evaluering udført af konsulentfirmaet Competencehouse I juni måned, er et for småt udbud af digitale tjenester, som sparer virksomhederne tid og penge.

Det er netop disse problemer den nye bestyrelse skal søge at løse, og de primære opgaver er defineret som:

- Sørge for at de offentlige myndigheder gør relevante blanketter tilgængelige for erhvervslivet.

- Gennemføre og evaluere tværgående digitaliseringsprojekter.

- Skrue op for markedsføringen samt øge udbredelsen af digital signatur til virksomhederne.

Adm. direktør Per Palmquist Knudsen, Virk.dk, ser gerne at de nye bevillinger bliver brugt til udvikle løsninger som erhvervslivet efterspørger:

- Det vil sige tjenester, der gør livet lettere for brugerne. Vi er begyndt på det inden for eksempelvis syge/dagpenge området, men vi vil gerne lave meget mere, siger han.

Virk.dk-direktøren sidder også med i bestyrelsen, hvor økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har udpeget Svend Askær, Formand for Ledernes Hovedorganisation og formand for bestyrelsen i PFA Pension, til formand. Bestyrelsen tæller derudover repræsentanter fra en lang række af erhvervsorganisationer og ministerier.

- Sammensætningen af bestyrelsen er et klart signal om, at der stadig er fuld tillid til Virk.dk, siger Per Palmquist Knudsen.

Han fortæller, at trafikken på erhvervsportalen er støt stigende. Pt. er der 6.000 registrerede brugere og 20.000 til 30.000 unikke brugere hver uge.