1.800 kr. mere om måneden

Gennemfører regeringen ikke reformer på arbejdsmarkedet snarest, kan konsekvensen blive en stigning i bundskatten på 4,2 procent.

Tæt ved 22.000 kroner ekstra i skat om året - eller lige omkring 1.800 kroner om måneden.

Så stor er regningen for en lønmodtager, der i dag tjener 500.000 kroner årligt, hvis bundskatten hæves fra de aktuelle 5,5 procent til de 9,7 procent. Det kan blive konsekvensen, hvis ikke regeringen gennemfører reformer på arbejdsmarkedet snart, siger de økonomiske vismænd i deres nye rapport.

Bundskatten rammer al indkomst efter bruttoskat (AMBI) og personfradraget er trukket fra.

Stik mod trenden
Så tjener man eksempelvis én mio. kr. årligt, skal der betales bundskat af en million kr. minus de otte procent i AMBI og minus personfradraget der i år er på 36.800 kroner.

Det vil sige, at bundskatten for denne person i år er på 48.576 kroner, men den vil stige til 81.254 kroner, hvis bundskatten hæves med 4,2 procent point til 9,7 procent.

De 1.800 kroner som skal betales ekstra om måneden af en person, der tjener 500.000 kroner om året, er nogenlunde det samme, som det for tiden koster at låne én mio. kr. hos realkreditten med afdragsfrie F1-lån.

En højere bundskat går stik mod det, som er sket ved de sidste mange års skatereformer, hvor den statslige bundskat over flere omgange er sænket fra 14,5 procent i 1994 til nu 5,5 procent.

Bundskatten indbringer i dag 33 milliarder kroner, og for hvert point den hæves, får staten ca. syv milliarder kroner ekstra i kassen.