Kan vi hjælpe nevøen af med gælden?

Kan en moster og onkel uden videre eftergive en gæld til en nevø, der har brugt pengene på at købe en andelslejlighed?

En nevø har lånt penge af sin moster og onkel til køb af andelslejlighed, og nu vil familien gerne eftergive gælden, hvordan gør man det bedst? Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Kære brevkasse

Vi har for nogle år siden lånt en nevø et par hundrede tusinde kroner til hjælp til indskud til en andelslejlighed. Desværre er det en nødlidende andelsboligforening, og vores nevø må nok imødese, at indskuddet er tabt.

Han har næppe mulighed for at betale os pengene tilbage, da hans boligydelse formentlig vil stige betydeligt uanset det endelige udfald af sagen. Vi kan godt undvære pengene. Ærgerligt, men ikke velfærdstruende for os.

Men kan vi uden videre eftergive en gæld af den størrelsesorden, uden at det af skattevæsenet vil blive betragtet som en indkomstskattepligtig gave? Der er ikke anden dokumentation for lånet end et ikke-tinglyst anfordringsgældsbrev underskrevet af nevøen og os, i hvilket beløb og ydelsesbetingelserne er anført.

Vi kan selvfølgelig bare lade som ingenting og lade gælden bestå, selv om den ikke længere serviceres. Men hvad når vores bo engang skal gøres op? Vi er begge oppe i årene – vil der så skulle beregnes boafgift af fordringen, der jo i praksis intet er værd?

Med venlig hilsen

M.B.

Den skattemæssige behandling afhænger af jeres nevøs økonomi. Hvis han beviseligt ikke kan indfri gælden til jer, kan I nedskrive gælden til nul kroner, uden at nevøen skal beskattes. Afgørende er, om gælden nedskrives til et mindre beløb end gældens værdi for jer, og dette betyder, at gælden ikke må nedskrives til et mindre beløb end det, I ville modtage, såfremt jeres nevø skulle indfri alle sine kreditorer her og nu. I (eller nevøen da han får skattepligten) skal altså inden nedskrivningen nøje undersøge hans betalingsevne.

For så vidt angår den situation, at I lader stå til, og at det først bliver aktuelt, at jeres nevø skal indfri gælden, i forbindelse med at den længstlevende af jer dør, vil det have betydning, om I et testamente angiver, at I eftergiver ham gælden, eller om testamentet er tavst herom. I førstnævnte situation, hvor det i et testamente anføres, at gælden eftergives, udtrykker I reelt, at han arver et beløb svarende til gælden fra jer.

Herved indfries gælden til kurs 100, og jeres nevø vil skulle betale bo- og tillægsboafgift med op til i alt 36,25 pct. Er testamentet derimod tavst om jeres tilgodehavende, vil det være op til jeres arvinger at få omsat tilgodehavendet i kolde kontanter. Måtte jeres arvinger efter at have udfoldet sædvanlige bestræbelser konstatere, at nevøen er uden betalingsevne, indgår tilgodehavendet i boet med nul kroner, og nevøen beskattes ikke. Altså ganske som hvis I eftergiver gælden nu, og jeres nevø er uden betalingsevne.

Med venlig hilsen

Erik Øvlisen

Advokat (H)

www.ForumAdvokater.dk