Brevkassen: Skal familie i udlandet betale gaveafgift?

Gælder de danske arveafgifter også i det store udland, vil en læser gerne vide.

Bjerge
Skal der betales arveafgift, hvis modtageren bor i Schweiz – eksempelvis med udsigt over skiterrænet i det eksklusive skisportssted Verbier. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jørgen Jessen

Hvis jeg ønsker at forære mine niecer ca. 500.000 kroner hver, hvor meget skal der så betales i skat af dem? De er schweiziske statsborgere og bor henholdsvis i Schweiz og i Holland.

Med venlig hilsen.

U.S.

Svar:

Niecer falder uden for den kreds af personer, der kan nøjes med at betale en gaveafgift af modtagne gaver. Er gavemodtager ikke omfattet af gaveafgiftskredsen, så skal der betales indkomstskat efter statsskattelovens § 4.

Gaveafgiftskredsen er efter boafgiftslovens § 22 først og fremmest børn, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, forældre samt personer, der de sidste to år har haft fælles bopæl med gavegiver. Alle de her anførte betaler 15 pct. i gaveafgift af den del af gavens værdi, der i 2018 overstiger 64.300 kroner (beløbet vil i 2019 være 65.700 kroner).

Et lille fif/fælde: Et bonusbarn er kun stedbarn, såfremt man er gift med en af stedbarnets forældre. Samliv mellem de voksne gør ikke børnene til stedbørn (men de kan så i mindst de sidste to år, før gaven gives, have haft fælles bopæl med gavegiver og derved alligevel få fordelen af afgiften på 15 pct.).

Falder gavemodtager uden for gaveafgiftskredsen, så skal der i henhold til statsskattelovens § 4 betales indkomstskat. Denne skattesats kan være op til 52,02 pct.

Gavemodtagers bopæl kan have betydning for pligten til at betale skat i forbindelse med modtagelse af en gave. Ved gaver til gaveafgiftskredsen skal der betales gaveafgift til Danmark, såfremt enten gavegiver eller gavemodtager er hjemmehørende i Danmark.

Pligten til at betale gaveafgift er altså afhængig af både gavegivers og gavemodtagers forhold. Pligten for personer uden for gaveafgiftskredsen til i Danmark at betale skat af en gave er udelukkende afhængig af, hvor gavemodtager er hjemmehørende. At gavegiver bor i Danmark betyder altså intet.

Svaret på dit spørgsmål er, at der ikke skal betales dansk gaveafgift eller skat, men at det for dine niecer afhænger af, hvorledes de schweiziske og hollandske skattelovgivninger er. Dette bør du undersøge, inden du giver dem en gave.

Måtte dine niecer ikke være skattepligtige i Schweiz eller Holland af gaver, vil det skattemæssigt være en fordel, at du forærer dem din formue i levende live. Arver dine niecer efter dig, skal de betale boafgift med op til 36,25 pct. af arven, da du ved din død bor i Danmark. Om du så har lyst til at skrumpe din formue i levende live, er helt op til dig.

Med venlig hilsen

Erik Øvlisen, advokat (H)

www.forumadvokater.dk

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk