Brevkassen: Kan pengegaven gå i ring?

Hvis en bedstemor giver en pengegave til børnebørnene, kan de så overføre disse penge til deres forældre uden at blive ramt af skatten, lyder spørgsmålet i denne uges brevkasse.

En bedstemor har solgt sit hus og får udbetalt ca. en million kroner. Nu spørges der til, hvordan hun kan give skattefri gaver til børnebørnene. Fold sammen
Læs mere

Kære brevkasse

Min mor har solgt sit hus og får udbetalt ca. en million kroner. Vi er fire søskende, og vores mor vil gerne give os pengene. Jeg ved, at der kan gives 64.300 kroner i afgiftsfri gave til hver af os i år og nogenlunde det samme til næste år. Ligesom hun kan gøre det samme til hendes børnebørn.

Mit spørgsmål er så følgende: Hvis hun giver en pengegave til børnebørnene, kan de så overføre disse penge til deres forældre?

Med venlig hilsen

J.G.

Den gaveafgiftsfri grænse til børn er 64.300 kroner. Der kan gives 22.500 kroner til svigerbørn. Disse beløb reguleres i 2019 til 65.700 kroner og 23.000 kroner. Hvis din mor forærer til fire børn og fire svigerbørn, er det altså 702.000 kroner på et par dage, hvis hun giver en gave 31. december og en ny gave 1. januar 2019. Det er dog noget. Og så bliver der også et beløb til disposition for jeres mor, som måske kan få glæde af det, men ellers kan der jo igen i 2020 gives afgiftsfri gaver.

Du har ret i, at børnebørnene også kan modtage afgiftsfrie gaver, og hvis de nu ikke har brug for pengene, kan de så videregive beløbet til forældrene uden afgift? Nej, det kan de ikke. Hvis der er et beløbsmæssigt sammenfald mellem gaven fra din mor til hendes børnebørn og derfra tilbage til forældrene, vil der af Skat kunne statueres omgåelse – i hvert fald hvis der også kun går kort tid mellem de to transaktioner, som derfor kan betragtes som én samlet disposition.

En økonomisk evighedsmaskine anerkendes ikke af myndighederne, og du skal også huske, at hvis børnebørnene modtager en gave, så er de juridisk ejer af denne. Du kan ikke som værge for den umyndige videregive dine børns penge til dig selv. Hvis børnebørnene er myndige, kan de naturligvis videregive gaven, men hvis transaktionen vurderes at være fiktiv, så bliver den tilsidesat.

Jeg får mange spørgsmål med fantasifulde konstruktioner omkring gaveafgift og arveafgift (som nu kaldes boafgift). Nogle gange virker det, som om det er blevet en dansk nationalsport, og emnet kommer jo også regelmæssigt på den politiske dagsorden. Skat er opmærksom på det og kan godt være ret nærtagende over for »smarte« forsøg.

Det er derfor klogt, som du gør, at spørge og få svar, så der ikke sker noget ulovligt. Jeg har set en del mennesker blive temmelig flove, når de blev konfronteret med Skat eller skifteretten med besked om, at her foreligger en ulovlig omgåelse. Det kan ikke svare sig – respektér reglerne, og vær glad for, at en afgift på 15 procent i dagens Danmark er en meget lille skat – sammenlign med din personskat. Her gælder det samme: Der kan statueres omgåelse.

Når det er sagt, vil jeg medgive, at gaveafgiftsreglerne ikke er lige logiske. Din mor kan give dig en gave på op til 64.300 kroner, og afgiften af beløb derover er 15 procent. Hvis du giver dine søskende en gave, så er hele beløbet skattepligtigt. Nogle har derfor valgt, at gaven går via forældrene fra den ene søskende til den anden.

Hvis din mor gerne vil hjælpe jer med et større beløb, så kan hun enten vælge at betale gaveafgiften for jer, eller hun kan låne jer et beløb uden at kræve det forrentet eller afdraget. Hun har mulighed for én gang årligt at nedskrive restgælden med det gaveafgiftsfri beløb, men hun må ikke love jer det på forhånd. Gør hun det, forfalder gaveafgiften for det fulde lånebeløb.

Hvis din mor vælger at give en kontantgave på mere end det afgiftsfri beløb, så bør hun vælge at give det som en nettogave, hvor hun betaler gaveafgiften. I så fald vil en nettogave efter gaveafgift blive på 225.778,26 kroner. Hvis du får 250.000 kroner i hånden og selv skal betale gaveafgiften, skal du af med 27.855 kroner, og så har du 222.145 kroner i hånden. Der kan i eksemplet spares 3.633,26 kroner svarende til, at du for at tjene beløbet skal tjene cirka 7.000 kroner.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tilsidesættelse af lovgivningen ikke alene koster afgift. Hvis det skete er gjort med vilje (forsæt) eller meget uforsigtigt (groft uagtsomt), er der bødestraf eller fængsel. Gaveafgift, der indbetales for sent, skal også forrentes.

Ved overtrædelse af lovgivningen om skat beregnes bøden til to gange den samlede unddragelse, når der er forsæt til unddragelse, og unddragelsen ikke overstiger 250.000 kroner. Ved grov uagtsomhed udgør bøden en gang den samlede unddragelse. Af den del af unddragelsen, der ikke overstiger 60.000 kroner, beregnes bøden kun som en gang det unddragne beløb ved forsæt og som halvdelen af det unddragne beløb ved grov uagtsomhed.

Eksempel 1: En person har forsætligt unddraget 80.000 kroner i skat. Bøden bliver: (60.000 x 1) + (20.000 x 2) = 100.000 kroner. Eksempel 2: En person har ved en grov uagtsom handling unddraget 80.000 kroner i skat. Bøden bliver: (60.000 x ½) + (20.000 x 1) = 50.000 kroner.

Jeg håber, at I finder en god løsning til fælles gavn for familien.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

www.ForumAdvokater.dk

Har De et spørgsmål til brevkassen, er De meget velkommen til skrive en e-mail til brevkassen@business.dk.