Brevkassen: Hvornår kan det være en fordel at overføre aktier som gave?

Er det er muligt at overføre aktier som en skattefri gave, spørger en læser.

Hvis man vil forære børn nogle af sine aktier, skal man tage højde for beskatningen hos både giver og modtager. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Kære brevkasse

Jeg har et spørgsmål om afgiftsfri gaver.

Er det muligt at overføre aktier som skattefri gave til børn, så man bare ændrer navnet på ejeren og i givet fald hvordan?
Jeg har både privatejede aktier og i pensionsdepot, og i depotet skal jeg vel sælge aktierne og købe i børnenes navn?

Hvordan skal man registrere, at det er en gave til børnene?

Mvh.

S.R.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Det er muligt at overføre aktier som gaveafgiftsfri gave til børn, men det er ikke sikkert, at det kan ske uden beskatning.

Efter aktieavancebeskatningsloven sidestilles en gaveafståelse med et salg, og en erhvervelse ved gave anses for at være et køb. Det betyder for dig, at du anses for at have solgt aktierne, når du forærer dem til dine børn. Der skal derfor laves en sædvanlig avanceopgørelse, hvor avancen opgøres som forskellen mellem din anskaffelsessum og din afståelsessum. Afståelsessummen er aktiernes værdi den dag, du afstår dem som gave. Fortjenesten hos dig beskattes på sædvanlig vis med 27 pct. eller 42 pct. skat alt efter størrelsen af aktieindkomsten. For dine børn er anskaffelsessummen for de pågældende aktier aktiernes værdi den dag, de erhvervede aktierne som gave. Altså samme beløb som din afståelsessum.

På baggrund af det anførte kan man som aktionær med børn så overveje, om de beskrevne regler kan bruges eller ej. Hvis der er en avance på aktierne, bliver gaven dyr, idet der skal betales skat af avancen, medmindre man har tab, som avancen kan modregnes i. Er der omvendt et tab ved at give aktierne bort som gave, kan det være en »god« gave at give, da tabet kan modregnes i anden avance på aktier.

Ved siden af en eventuel beskatning ved afståelse af aktierne skal du huske, at der også skal tages højde for en eventuel gaveafgift. Der må i 2020 gives gaver på op til 67.100 kr. til hvert barn.

For så vidt angår aktier i et pensionsdepot, er det en rigtig dårlig ide at forære dem væk. Dette skyldes, at en udtagning af aktier fra et pensionsdepot vil være en hævning i utide. En hævning i utide fra en pensionsordning med løbende udbetalinger eller rateudbetalinger vil medføre, at der skal betales en afgift på 60 pct. af det hævede beløb.

Med venlig hilsen

Erik Øvlisen, advokat (H)

www.ForumAdvokater.dk