Brevkassen: Hvornår bør bestyrelsen tilsætte suppleanter?

I denne uges brevkasse besvarer advokat Allan Ohms en læsers spørgsmål om en tvist i en forenings bestyrelse.

En bestyrelse i en forening kan supplere sig på flere måder. Her er vedtægterne afgørende. Modelfoto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Kære brevkasse,

I forbindelse med tilsætning af valgte suppleanter til en forenings bestyrelse (pilotforening), er der opstået en diskussion om, hvorvidt den følgende formulering kan betegnes som almindelig praksis inden for foreningsret.

Er det mon muligt, helt kortfattet, at bekræfte eller dementere det?

»Suppleanter er ikke suppleanter for bestemte bestyrelsesmedlemmer, men for dem alle.«

Tvisten går ud på, om en bestyrelse bør tilsætte suppleanter, så snart der findes et behov og i øvrigt er suppleanter til rådighed, eller om bestyrelsen kan supplere sig selv, hvis suppleanterne hidrører fra et nyvalg og dermed ikke er valgt som suppleant samme år som det frafaldne medlem.

Der fremgår ikke andet af vedtægterne, end at »bestyrelsen er, hvor der ikke er det fornødne antal bestyrelsessuppleanter, berettiget til at supplere sig selv, hvis der opstår behov herfor«.

Med venlig hilsen

M.R.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Medmindre vedtægterne foreskriver andet, er suppleanter ikke suppleanter for de enkelte medlemmer af bestyrelsen, men for bestyrelsen som sådan. Også suppleanter valgt på en senere generalforsamling kan, når vedtægterne ikke siger andet, træde ind, når der opstår varigt forfald.

Den del af jeres vedtægter, der lyder »bestyrelsen er, hvor der ikke er det fornødne antal bestyrelsessuppleanter, berettiget til at supplere sig selv, hvis der opstår behov herfor« betyder, at hvis der har været et sådant frafald af bestyrelsesmedlemmer, at alle suppleanter er indtrådt i bestyrelsen, og hvis der så opstår endnu en varig og tom bestyrelsesplads, må bestyrelsen selv udpege en suppleant. Denne vil efter almindelig foreningsretlig praksis kun være valgt frem til førstkommende generalforsamling, hvor nyvalg må ske.

En suppleant vil typisk ikke indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem kun kortvarigt er fraværende. Det er normalt ikke nødvendigt, og derfor træder suppleanten først til, når et valgt bestyrelsesmedlem bliver varigt fraværende.

Hvis bestyrelsen har flere suppleanter, vil rækkefølgen for suppleanternes eventuelle tiltræden ofte fremgå af vedtægterne eller valghandlingen, hvor der vælges for eksempel 1., 2. og 3. suppleant. Her kan der eksempelvis stå, at den suppleant, som fik flest stemmer ved generalforsamlingen, tiltræder først. Der kan også stå, at den suppleant, der har været suppleant i længst tid, tiltræder først, eller dette kan fremgå af afstemningstemaet for valget. For selskaber omfattet af selskabsloven gælder, at hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, og der er valgt en suppleant, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, se selskabslovens § 124.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

www.ForumAdvokater.dk