Brevkassen: Hvordan undgår man, at arven forsvinder?

Forældrene til en søn på kontanthjælp vil gerne vide, hvordan de kan undgå, at en arv bliver modregnet i de offentlige ydelser.

I denne uge vil et forældrepar gerne høre til, hvad de gøre, så sønnens arv ikke bare bliver modregnet i hans kontanthjælp. Fold sammen
Læs mere

Kære brevkasse

Efter et langt liv har vi en opsparing, som vi gerne vil efterlade til vores børn. Vores ene søn er på kontanthjælp. Han er 50 år, og vi tror ikke, han kommer ud af det. Hans del af arven bliver måske halvanden mio. kr.

Vi vil gerne, at også han får glæde af pengene. Hvad kan vi gøre, så han ikke bare bliver modregnet i kontanthjælpen i et par år, indtil hans arv er brugt op?

Med venlig hilsen

P.V.

Der udbetales ikke kontanthjælp, hvis en person og/eller ægtefællen har formue. Det følger af § 14, stk. 1 i lov om socialpolitik. Der ses dog bort fra en formue på 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtefæller.

Der skal ligeledes ses bort fra den formue, der er nødvendig til opnåelse eller opretholdelse af »nødvendig boligstandard«, eller som er »nødvendig af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder«, jf. § 14, stk. 2.

Det fremgår ikke af loven, hvad der nærmere forstås ved »formue«. Det følger af vejledning til loven (vejledning nr. 39 af 05/03/1998), at formue blandt andet er:

  • penge, herunder overskydende skat, og værdier, som hurtigt kan omsættes til penge, f.eks. aktier, obligationer, andre værdipapirer samt guld, sølv o.l.,
  • kapitalpensioner,
  • kostbart indbo, f.eks. malerier og tæpper samt indbo ud over det normale,
  • lotterigevinster, f.eks. pengebeløb, forbrugsgoder, rejser m.v.,
  • biler,
  • sommerhuse.

Kommunen ser normalt bort fra formue i form af ejerbolig eller andelsbolig, hvis ansøgeren/familien bor der. Hvis der er en betydelig friværdi i boligen, kan kommunen ud fra en konkret vurdering henvise ansøgeren til at optage lån, forudsat at den pågældende vil kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet.

Denne opremsning er ikke udtømmende og omfatter derfor også andre formueformer, herunder arv og gave.

Der er mulighed for at båndlægge friarv uden begrænsninger. Hvis en arv er båndlagt, så modtageren ikke kan få fingre i den, så kan den næppe være til hinder for, at kontanthjælp skal udbetales – men til gengæld får din søn jo så ikke glæde af den båndlagte arv. Der er eksempler på, at en ejerlejlighed, der blev givet som gave med tinglyst gavebrev og ikke kunne afhændes eller pantsættes uden gavegiverens samtykke, ikke skulle betragtes som disponibel formue. Om du for friarven – som jo frit kan gives, til hvem du har lyst – kan disponere sådan, at din søn for sin livstid får en boligret – tør jeg ikke sige. Grundideen er jo, at kontanthjælp skal gives til dem, der trænger. Og med en betydelig arv er det kriterium ikke opfyldt.

En medalje har altid to sider. Du har fokuseret på, at det er ærgerligt, hvis arven »spiser« kontanthjælpen. Her tænker du nok på, at det jo er dine penge, som du har tjent, og hvorfor skal de afløse den offentlige støtte, som du tror, din søn også fremover vil være afhængig af. Den anden side af medaljen kan være, at din søn med en arv fra dig får mulighed for at klare sig selv og på et niveau, der er bedre end kontanthjælpsniveauet. Det vil kunne give ham et løft. Du kan jo også overveje, om du har mulighed for, mens du lever, at bruge midler på at hjælpe ham med at komme til at kunne klare sig selv.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

www.ForumAdvokater.dk

Har De et spørgsmål til brevkassen, er De meget velkommen til skrive en e-mail til brevkassen@business.dk.