Brevkassen: Hvordan gør jeg efter dødsfald?

I denne uges brevkasse bliver der spurgt ind til, hvad man kan gøre, hvis et sygt familiemedlem dør i ens varetægt.

Ved dødsfald er der en række ting, som netop nærmeste pårørende skal tage stilling til. Ud over at arrangere selve begravelsen, er der en række andre praktiske ting, du skal  forholde dig til og tage dig af. Det behandles i denne uges brevkasse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Iris

Kære brevkasse

Min moster, som jeg passer, er syg, og hun vil næppe overleve længe. Hun bliver passet i eget hjem, og mit spørgsmål er, hvad jeg kan gøre, hvis hun dør, mens jeg passer hende.

Med venlig hilsen

M.N.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Jeg forstår, at du er nærmeste pårørende. Ved dødsfald er der en række ting, som netop nærmeste pårørende skal tage stilling til. Ud over at arrangere selve begravelsen, er der en række andre praktiske ting, du skal  forholde dig til og tage dig af. Det vil jeg fortælle om i det følgende.

Dødsfald, der sker i hjemmet, skal anmeldes til lægen, der undersøger og udsteder dødsattest. Senest to dage efter dødsdagen skal du anmelde dødsfaldet til den lokale begravelsesmyndighed, som er sognepræsten – kirkekontoret – i afdødes bopælssogn. Anmeldelsen sker på en særlig blanket – en såkaldt dødsanmeldelse. På blanketten skal der stå oplysninger om afdøde og om, hvordan begravelsen skal foregå. Inden du kontakter kirkekontoret, bør du sammen med de øvrige pårørende aftale, hvem der skal være anmelder af dødsfaldet. I skal også aftale, hvem skifteretten skal kontakte.

Når dødsanmeldelsen er registreret i folkeregistret, spærrer afdødes pengeinstitut almindeligvis alle fælleskonti og afdødes egne konti. Du kan ikke hæve penge fra de forskellige konti, før du har fået en skifteretsattest.

Overvej derfor altid, om du som bestiller også vil hæfte for betaling. Den person, der bestiller begravelsen hos en begravelsesforretning, skal betale begravelsesomkostningerne, hvis afdødes bo ikke kan betale. Du har mulighed for at søge om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark, men denne dækker aldrig alle udgifter.

Ingen må råde over afdødes ejendele, før der er udstedt en skifteretsattest. Du må derfor ikke rydde afdødes hjem for møbler eller andet. Skifteretten kan dog i særlige tilfælde tillade rydning af en bolig, hvis alle arvinger er enige. Mit råd er, at der bør være flere til stede for at sikre vidner på, hvad der er foregået. Er der risiko for, at noget vil kunne forsvinde, må du straks tale med skifteretten om at sikre aktiverne. Det kan ske ved hurtig udmeldelse af ad hoc-bobestyrer. I det virkelige liv opleves ofte, at der er uenighed om, hvorvidt aktiver er forsvundet i et dødsbo.

Du må ikke hæve på afdødes konti eller bruge af afdødes kontanter, ligesom afdødes regninger til f.eks. huslejen ikke bør betales. Når skifteretten har modtaget dødsanmeldelsen, kontakter skifteretten den person, der er angivet på anmeldelsen som kontaktperson. Skifteretten vejleder ud fra de oplysninger, retten får fra kontaktpersonen, om de bobehandlingsmåder, der er mulige i det enkelte tilfælde. Arvingerne vælger i fællesskab bobehandlingsmåden, der skal godkendes af skifteretten.

Værdien af afdødes og længstlevende ægtefælles indbo er det beløb, som det kan sælges for, f.eks. på en auktion.

Skifteretten får som regel ikke tilsendt oplysninger om afdødes bankkonti og værdipapirer. Skifteretten får dog automatisk besked fra: Danske Bank, Nordea Bank, Jyske Bank og fra nogle lokale pengeinstitutter.

Det er forskelligt, hvordan kontakten til skifteretten foregår. De fleste skifteretter holder et telefonmøde, mens andre holder et møde i skifteretten. Formålet med mødet er at finde frem til, hvordan boet skal behandles. Sammen med skifteretten gennemgås oplysningerne om arveforholdene og de økonomiske forhold, og skifteretten vejleder dig om valg af skifteform.

Skifteretten giver Skattestyrelsen besked om, hvordan afdødes bo behandles. Der kan blive tale om skat i forbindelse med afdødes indkomstopgørelser for årene før dødsåret og i perioden fra dødsårets begyndelse til dødsdagen. Der kan også blive tale om dødsboskat, men det er ikke alle dødsboer, der skal betale dødsboskat. Det afhænger af bobehandlingsmåden, og hvor meget formue der er i boet. Der er grund til at overveje mulighederne i relation til skat ved dødsfald.

Som arving skal du tage stilling til, hvad der skal ske med afdødes penge, ejendele og eventuelle gæld – det vil sige dødsboet. Der er mange beslutninger at træffe, også selvom afdøde kun efterlod sig få penge og få ejendele. Er dødsboets forhold lette at overskue, vil du som regel kunne klare dig med den vejledning, du får i skifteretten inden boets udlevering. Er du arving i et mere omfattende dødsbo, vil du derimod have brug for rådgivning under boets behandling fra f.eks. en advokat. Vælger du at lade dig rådgive af en advokat, sikrer du dig mod følger af uforudsete fejl i behandlingen af dødsboet, både gennem advokatens ekspertise og ansvarsforsikring.

Jeg oplever ikke sjældent, at en arving henvender sig et lille års tid efter dødsfaldet, fordi tingene da spidser til, og skifteretten måske gør opmærksom på frister, som ikke er overholdt. I en del tilfælde er der på det tidspunkt taget beslutninger, som kunne være truffet på en bedre måde. Det kan derfor godt anbefales at tage fat i din advokat helt fra begyndelsen. Det vil spare dig for mange ærgrelser, og skulle der ske fejl, så er det på din advokats regning.

De forskellige former for skifte i oversigtsform:

  • Boudlæg
  • Privat skifte
  • Forenklet privat skifte
  • Bobestyrerbo

Desuden kan afdødes efterlevende ægtefælle eller registreret partner overtage afdødes bo som:

  • Udlæg til ægtefælle
  • Forenklet privat skifte, når du er eneste arving
  • Uskiftet bo

Du kan på www.domstol.dk hente diverse blanketter og læse mere om emnet. Det ligger udenfor brevkassens rammer, at jeg i dette svar går i dybden med valget af de forskellige bebehandlingsformer, herunder hæftelsen for afdødes gæld og de skattemæssige sider, der skal tages højde for.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

www.ForumAdvokater.dk