Brevkassen: Hvad skal der til for at få en dom om 12-årig barns bopæl ændret?

I denne uges brevkasse er en læser interesseret i, hvordan man kan opnå fuld forældremyndighed og hvad der skal til for at få ændret en dom i landsretten.

Ved skilsmissen sommeren 2017 var der fælles forældremyndighed, som ønskes bibeholdt af moderen, da hun respekterer og forstår barnets behov for begge sine forældre. Det samme gør sig ikke gældende for faderen, som i forbindelse med skilsmissen om sommeren 2017 går til den fælles læge, som også var hans ven fra ungdommen, iflg. moderens lægejournal oplyste, at han ønsker bopæl på fællesbarnet. Fold sammen
Læs mere
Foto: ULRIK JANTZEN/Ritzau Scanpix

Kære brevkasse

Hvad skal der til for at opnå fuld forældremyndighed, og hvad skal der til at få en dom i landsretten om 12-årig barns bopæl ændret?

Sagen kører i Familieretshuset, hvor advokater er involveret i skilsmissen mellem forældrene. Ved skilsmissen sommeren 2017 var der fælles forældremyndighed, som ønskes bibeholdt af moderen, da hun respekterer og forstår barnets behov for begge sine forældre. Det samme gør sig ikke gældende for faderen, som i forbindelse med skilsmissen om sommeren 2017 går til den fælles læge, som også var hans ven fra ungdommen, iflg. moderens lægejournal oplyste, at han ønsker bopæl på fællesbarnet.

Faderen har i sommer yderligere rejst begæring om fuld forældremyndighed. Begge forældre var dengang i behandling med ADHD medicin, der som bekendt nedsætter psykosetærsklen. Efter at moderen fik barnets bopæl ved dom i byretten fredag 2.3.2018 indgav lægen om mandagen en underretning til kommunen om mors psykiske tilstand og hans bekymring for hendes evne til at tage vare på børnenes trivsel.

Moderen brød 14 dage efter lægens underretning sammen med en psykose og måtte lade sig indlægge på Psyk. Hospitalsopholdet varede én måned og tilknytningen til psykiatrien ophævet oktober 2018. Dommen om barnets bopæl blev appelleret af faderens advokat dagen efter moderens indlæggelse 18.3.2018, og moderen tabte bopælen ved landsrettens dom. Dommen støttede sig meget på lægens underretning.

Hvorledes bringes far til igen at udlevere barnet til samvær?

Mor har ikke set barnet siden den weekend i slut august/ september, hvor hun havde udgang fra psykiatrien og blev udskrevet dagen efter, da far ikke vil medvirke til samvær.

Med venlig hilsen

L.G.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Kære L.G.

Samværet er standset.
Det umiddelbare problem, som jeg læser dit brev er, at der for tiden ikke er kontakt mellem mor og barn, og det har været sådan siden august/september 2018.

Erstatningssamvær eller udlevering via familieretten.
Jeg kan ikke se i dit brev, om der er en samværsaftale, der blot ikke overholdes, eller om der ikke er nogen skriftlig aftale mellem forældrene om samvær. Ifølge loven har mor helt automatisk ret til et såkaldt erstatningssamvær, hvis samværet bliver aflyst af den forælder, der har barnet boende. Reglerne siger, at hvis samværet ikke gennemføres, har samværsforælderen automatisk krav på samvær i den efterfølgende uge i samme omfang. Hvis samværet ikke respekteres, og du ikke kan få udleveret dit barn fra den anden forælder, kan du få hjælp hos familieretten. Det gælder uanset, om der foreligger en afgørelse, eller om der er en aftale med fuldbyrdelsesklausul om samvær.

Hvis barn ikke udleveres til samvær, skal sag anlægges på minretssag.dk.

Er der ingen aftale eller afgørelse om samvær?
Er der ingen aftale at falde tilbage på, er måden at få samværet i gang efter så lang tid at inddrage Familieretshuset. De vil indkalde både forældrene og den 12-årige og afholde en særskilt børnesamtale med barnet forestået af en særlig børnesagkyndig. Ingen af barnets forældre vil være tilstede til børnesamtalen.

Delt eller fuld forældremyndighed:
Udgangspunktet for lovgivningen og praksis vedrørende forældremyndighed er, at et barn har ret til to forældre, og at der som følge deraf er fælles forældremyndighed over børn, selvom forældrene ikke længere er gift eller ikke længere er samboende. Der er 2 måder at få fuld forældremyndighed på:

  1. Ved at aftale det med den anden forælder i enighed eller
  2. Forsøge at komme til enighed i Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen), og hvis det ikke lykkes, kan sagen komme for retten, som kan træffe afgørelse

Det er en betingelse ifølge loven for at ændre den delte forældremyndighed til fuld forældremyndighed, at der skal »være holdepunkter for at antage«, at forældrene ikke kan samarbejde til barnets bedste.

Retten kan for eksempel ændre forældremyndigheden, hvis:

  • Der er et højt konfliktniveau mellem forældrene
  • Manglende samarbejde vedrørende for eksempel valg af skole eller udstedelse af barnets pas

  • Uenighed om, hvilken religion barnet skal opvokses med

Og andre situationer, der efter omstændighederne kan tale for ophør af fælles forældremyndighed efter rettens opfattelse.( f.eks. fravær på grund arbejde, fængselsophold eller sygdom).

Der skal ofte være en konkret udfordring i forbindelse med, at den ene forælder ønsker fuld forældremyndighed. Man kan således ikke opnå fuld forældremyndighed blot med begrundelsen, at barnet er mest knyttet til denne forælder eller lignende.

Kan landsrettens dom ændres?

Spørgsmålet om hvad der skal til for at for ændret landsrettens dom om bopæls overførsel fra mor til far, kan besvares kort med, at der skal være væsentlige ændringer i det grundlag, som førte til den seneste landsrets dom fra marts 2018. Uddybende kan man sige, at moderen skal således være kommet sig så meget oven på sit sammenbrud, at hun er fuldt ud i stand til at varetage barnet. Det kan ikke godtgøres, så længe samværet mellem mor og barn ikke er i gang. Det er en forudsætning, at samværet er stabilt og med overnatning, så man kan godtgøre, at moderen kan varetage barnets udvikling og omsorg. I en sag som denne kan man forestille sig, at der vil være grundlag for at udarbejde en børnesagkyndig undersøgelse, da der tidligere har været rejst tvivl om barnets trivsel påvirket af mors psykiske tilstand.

En børnesagkyndig undersøgelse bør som udgangspunkt indeholde:

Samtaler med hver af forældrene, en samtale med barnet alene, observationer af samspillet mellem hver af forældre og barnet samt endelig yderligere information om barnet og eller forældrene fra offentlige myndigheder, skole, sygehus og lignende.

Ændring sker i øvrigt ved, at man i første omgang kontakter Familieretshuset og beder om ændring af bopæl. Opnår forældrene ikke enighed efter møde i Familieretshuset sendes sagen i familieretten, der afgør sagen i første instans. Sagen kan igen ankes til landsretten.

Med venlig hilsen

Susanne Graffmann, advokat (H)

www.ForumAdvokater.dk