Brevkassen: Hemmelig sommerhusejer frustrerer grundejerforening

En tvangsauktion og en adressebeskyttelse volder en grundejerforening problemer i forhold til at opspore én af dens sommerhusejere.

En grundejerforening i sommerlandet har i denne uges brevkasse svært ved at opspore et af dens medlemmer. Arkivfoto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

Kære brevkasse

Vi er en grundejerforening bestående af sommerhuse med tinglyst pligt til medlemskab. Der er nu opstået det problem, at én af parcellerne er blevet opkøbt i forbindelse med en tvangsauktion, og den nye ejer nægter at oplyse navn og adresse.

Ved opslag i Tinglysning.dk fremgår det, at vedkommende har adressebeskyttelse, og henvendelse til kommunen har heller ikke givet oplysning om navn og adresse.

Hvordan forholder vi os til at få oplyst navnet og adressen, så vi kan opkræve medlemskontingent og eventuelt sende kravet til inkasso? Hvor kan vi henvende os?

Med venlig hilsen

H.O.

Verden er mangfoldig, og det er ikke let at arbejde frivilligt i en grundejerforenings bestyrelse. Hvem skulle tro, at nogen køber et sommerhus for så at flyve under radaren? Det lyder lidt vildt, og det mest nærliggende – og meget lavpraktiske råd – må være: Mon ikke ejeren vil være interesseret i at kunne beholde det nyerhvervede sommerhus og ikke bare risikere at miste det ved en af grundejerforeningen indleveret tvangsauktionsbegæring. Tag to øl med og få en snak, når den nye ejer er på matriklen.

Hvis det ikke virker, så er det næste lavpraktiske råd dette: Tal med fogedretten og få oplyst,  hvem der var såkaldt rekvirent ved tvangsauktionen. Du kan måske ved henvendelse hertil få oplysninger om den nye ejer.

Den tidligere ejer hæfter sædvanligvis for betalingen, indtil den ny ejer betaler, og derfor er der hos denne også en interesse i at medvirke til at afklare mystikken.

Hvis det heller ikke virker, så må vi ty til CPR-loven, der handler om adressebeskyttelse og undtagelser herfra.

Enhver har ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få navne- og adressebeskyttelse, således at vedkommendes navn og adresse i CPR ikke må videregives til private. Adressebeskyttelse betyder som udgangspunkt, at privatpersoner vil være afskåret fra at få udleveret navn og adresse fra CPR-registeret.

Der er dog visse undtagelser fra hovedreglen. Kreditoplysningsbureauer, som Datatilsynet har meddelt tilladelse til kreditoplysningsvirksomhed, har ret til at få oplyst navn og adresse fra CPR, uanset om disse er beskyttede.

En persons navne- og adressebeskyttelse kan normalt ikke opretholdes over for kreditorer, der agter at foretage skridt til opkrævning eller inddrivelse af en forfalden fordring. Ved tvivl om fordringens eksistens skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra den angivne debitor, før oplysningerne kan videregives.

Det betyder, at grundejerforeningen som privat kreditor, hvis der mangler betaling, normalt har ret til at få oplysning om adresse udleveret fra CPR. Det skal ske ved henvendelse til kommunen.

Held og lykke med detektivarbejdet.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

www.ForumAdvokater.dk

Har De et spørgsmål til brevkassen, er De meget velkommen til skrive en e-mail til brevkassen@business.dk.