Brevkassen: En 76-årig uden arvinger vil gerne give sin formue videre – men hvad skal han gøre?

En 76-årig uden arvinger vil gerne give sin formue videre, men han har ingen naturlige arvinger og spørger derfor i denne uges brevkasse til den bedste fremgangsmåde.

Et sommerhus er blandt værdierne, som en 76-årig i denne uges brevkasse gerne vil kunne give videre. Men han har ingen familiemæssige arvinger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Modelfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kære brevkasse

Jeg er 76 år, enlig og har ingen livsarvinger. Min formue består af friværdi i en ejerlejlighed og et sommerhus samt bankdepot og indestående på konti, hvortil kommer mulige værdier af mit løsøre.

I mit testamente har jeg indsat: A en »hovedarving«. A er en velgørende institution, som jeg ønsker skal betale boafgiften for B og C. B er en familie, der arver et fastsat beløb og kunne lige så godt være legatar, men så ville B ikke have stemmeret i boet. Det synes jeg, at B skal have for at få indflydelse på afviklingen af boet. C er legatarer, der hver får et afgrænset beløb (dels personer, dels af institutioner, hvoraf nogle er »fradragsberettigede« og vel dermed selv kunne betale deres del af boafgiften).

Da jeg ønsker mit bo realiseret med omtanke og som hjælp for A og B (og for at undgå »stemmelighed«), har jeg bedt skifteretten udpege en bobestyrer. Er det klogt, eller vil salæret til bobestyreren opsluge en for stor del af boets mulige værdier? Og er det en fordel, at A, som nævnt, også udreder afgiften for de under C omtalte »fradragsberettigede« legatarer, eller bør de selv gøre det; kan jeg bestemme, at disse legatarer selv betaler afgiften i det omfang, det er muligt ?

Jeg spørger, fordi jeg alligevel skal have justeret mit testamente.

Med venlig hilsen

P. K.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Det er dejligt, at du tjekker, om dit testamente bør revideres. Jeg støder i dødsboer lidt for ofte på testamenter, der ikke har været revideret i mange år. Gid flere ville give deres testamente et tjek med passende mellemrum.

Det er en god idé, at du vælger bobestyrer. Det er en advokat, der har særlige beføjelser  efter loven, og du er sikker på, at boet bliver behandlet af en kompetent advokat. Jeg forstår godt din bekymring om salæret, for aviserne skriver jo næsten dagligt om advokatsalærer på meget store beløb. Her kan jeg berolige dig med, at der ikke er tale om et tag-selv-bord, og i såkaldt almindelige dødsboer – herunder hører den type, du beskriver – er salærerne ikke voldsomme.

I 1996 ophævede man de faste salærtakster for dødsboer. Det skete for at øge konkurrencen, og det har virket. Bosalæret fastsættes efter den tid, der er medgået til behandlingen, og bobestyrer skal ved arbejdets begyndelse anslå størrelsen. Sker noget uforudset, skal bobestyrer – hvis det vil fordyre bobehandlingen – med det samme gøre opmærksom på det, og ellers mistes retten til at forhøje salæret. Skifteretten skal af egen drift påse, at salæret ikke er urimeligt, idet udgiften til bobestyrer fratrækkes, før boafgiften beregnes, så staten mister en indtægt, når bobestyrer bliver betalt.

Ved at have en bobestyrer sikrer du dig, at tingene går rigtigt til. Til den tid kan du ikke selv kontrollere det, og derfor har du en interesse i at bestemme, hvem der skal sikre, at dine ønsker opfyldes korrekt.

Du nævner, at du kan undgå stemmelighed ved at indsætte en bobestyrer. Det er sådan, at arvinger har stemmeret efter deres arveandel, så jeg tror ikke, at stemmerne vil stå lige, men det er alligevel en god idé, at du sikrer dig, som du har gjort.

Du kan selv i testamentet bestemme, hvem der skal betale boafgiften, men hvis det er modtagere, der er fritaget for boafgift, gør det jo ingen forskel. Du skal nok vurdere, om B (»en familie«) er præcist nok beskrevet.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

www.ForumAdvokater.dk