Brevkassen: Den store guide til fremtidsfuldmagter – disse krav skal nøje overholdes!

I denne uges brevkasse belyser advokat Allan Ohms de praktiske trin til udarbejdelsen af fremtidsfuldmagter samt de vigtigste krav, der skal overholdes for at blive godkendt i Familieretshuset.

Der er god grund til at være omhyggelig ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, da tolerancen over for formfejl er ikkeeksisterende. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix/Arkiv
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Kære brevkasse

Da vi syntes, det var fornuftigt, oprettede min kone og jeg hver en fremtidsfuldmagt. Vi mødte efter aftale op ved retten, hvor vi betalte det ønskede beløb, afleverede fremtidsfuldmagterne og fik dem godkendt af notaren. Vi modtog herefter de to godkendte fremtidsfuldmagter, stemplet af Retten og betalt af os.

Vi ansøgte herefter om ikraftsættelse via Familieretshuset med lægeerklæring. Ansøgningen blev afleveret til Familieretshuset i juli, og til min store overraskelse modtog jeg en afvisning med den begrundelse, at der ikke er oprettet en gyldig fremtidsfuldmagt. Man kunne ikke finde fuldmagten, som ikke var blevet tinglyst.

Vi fik af den notar, som behandlede sagen, at vide, at alt var i orden. Hvordan den så nu pludselig ikke er gyldig, forstår jeg ikke.

Med venlig hilsen
A.P.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Tak for spørgsmålet, som viser, at der ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt skal holdes øje med, at alt det formelle om tinglysning og vedkendelse for notaren er opfyldt. Desværre ses det i praksis, at en formel fejl først opdages, når fuldmagten ønskes aktiveret, og så er det for sent.

Det er ikke muligt at reparere fejlen på dette tidspunkt, og det betyder, at fremtidsfuldmagten i disse situationer slet ikke kan bruges. Jeg vil først besvare dit konkrete spørgsmål, derefter vil jeg nævne en konkret afgørelse i en anden sag og fortælle, hvad der skal holdes særligt øje med.

Du er desværre ikke ene om at møde dette store problem. Det fremgår af lov om fremtidsfuldmagter, § 3 stk. 1, at »en fremtidsfuldmagt skal for at være gyldig oprettes skriftligt i Fremtidsfuldmagtsregisteret ved anvendelse af den digitale løsning, som stilles til rådighed herfor og vedkendes for en notar«. Det fremgår af bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter, § 2, at en fremtidsfuldmagt for at være gyldig skal være underskrevet digitalt, og af § 3, at notaren skal anføre, om fuldmagtsgiver var i stand til fornuftsmæssigt at oprette fuldmagten.

Du har sendt mig notarens påtegning, og det fremgår, at fuldmagtsgiver har »godkendt og underskrevet foranstående dokument«. Det fremgår ikke, at din hustru var i stand til fornuftsmæssigt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvilket burde være anført.

Det er ikke notarens pligt at påse, om fremtidsfuldmagten er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, men det vil efter min mening være forventeligt, at notaren i nødvendigt omfang gør opmærksom på, hvis der ved vedkendelse ikke er registreret en fremtidsfuldmagt i systemet. Det er ikke sket her, og det mener jeg også er en fejl. Problemet er, at fejlen ikke nu kan rettes.

Det kan overvejes, om fremtidsfuldmagten kan betragtes som en gyldig generalfuldmagt. Eftersom fuldmagtsgiver har haft til intention at oprette en fremtidsfuldmagt (med den beskyttelse en sådan giver), er det formentlig ikke tilfældet, og i så fald er du henvist til at bruge værgemål som løsning, og det er jo en skam, når ønsket har været fremtidsfuldmagten. Hvis fuldmagten, trods min skepsis, anerkendes som en fuldt dækkende generalfuldmagt, kan du få fuldmagt til digital selvbetjening via Digital Fuldmagt. På den måde kan du med dit eget NemID/MitID handle på vegne af personen i de tilgængelige selvbetjeningsløsninger.

I en konkret afgørelse (AFG. nr. 9320 af 25.03.2022) nægtede Familieretshuset at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft. Fuldmagtsgiver havde vedkendt sig fremtidsfuldmagten for notaren. Notaren gjorde efterfølgende fuldmagtsgiver opmærksom på, at der var givet meddelelse om, at fremtidsfuldmagten ikke var underskrevet digitalt, og at den derfor var blevet afvist. Fuldmagtsgiver foretog sig intet i den anledning, og derfor nægtede Familieretshuset at sætte fuldmagten i kraft. Dette blev påklaget til Civilstyrelsen.

Det blev anført, at notaren havde begået en fejl, idet denne ikke påså, at fremtidsfuldmagten ikke var digitalt underskrevet, og derfor var fuldmagtsgiver i god tro om, at fuldmagten var gyldigt oprettet. Da fuldmagtsgiver netop lagde vægt på, at det skulle være en fremtidsfuldmagt og ikke et værgemål, så burde fuldmagten kunne sættes i kraft. Civilstyrelsen afviste med henvisning til lovens ordlyd og forarbejder at sætte fuldmagten i kraft.

Det er efter min mening en unødvendig streng afgørelse. Godt nok manglede den digitale underskrift, men fuldmagtsgiver var habil og havde over for notaren vedkendt sig fuldmagten. Det er en strengere fortolkning end den, vi ser ved fortolkning af testamenter, hvor omdrejningspunktet er at søge at finde frem til testators ønsker.

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Lad mig kort give en oversigt over forløbet ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt:

1. Fremtidsfuldmagtens indhold afklares.

2. Fremtidsfuldmagten skal lægges på Fremtidsfuldmagtsregisteret via digital tinglysning på www.tinglysning.dk. Du eller din rådgiver kan se i tinglysningssystemet, at fremtidsfuldmagten er lagt til underskrivelse.

3. Fremtidsfuldmagten skal underskrives digitalt via www.tinglysning.dk.

4. Fremtidsfuldmagten skal vedkendes for en notar ved retten, og notaren skal i systemet registrere, at dette er sket.

5. Herefter modtager du eller din rådgiver din fremtidsfuldmagt med oplysning om resultatet af tinglysningen. Det er meget vigtigt at tjekke denne kvittering og sikre, at fremtidsfuldmagten er tinglyst. Hvis det ikke er tilfældet, vil den ikke senere blive sat i kraft, og tolerancen over for formfejl er ikke eksisterende.

Som det fremgår af foranstående, er der grund til at være omhyggelig ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt. Hvis du allerede har en fremtidsfuldmagt, så kan du tjekke den kvittering, der gives fra tinglysningsretten, når fuldmagten er registreret korrekt. Der vil i afsnittet »Resultat af tinglysning« i så fald stå »Status: tinglyst«. Der vil tillige være angivet en tinglysningsdato. Hvis du ikke har en sådan kvittering, bør du tjekke på www.tinglysning.dk – vælg personer og dokumenter eller spørg den, der har hjulpet med at oprette fremtidsfuldmagten.

Med venlig hilsen
Allan Ohms, advokat (H), mediator og bobestyrer

www.forumadvokater.dk.