Brevkassen: Arven kan øges, hvis noget af arven betænkes til en velgørende forening

Hvis »bedstefar« betænker en velgørende forening med 30 %, så vil den samlede boafgift være mindre. Dine børn vil netto arve mere – arven øges altså for dem med. Når den velgørende forening har betalt afgiften, så vil foreningen stadig have modtaget et beløb, som ellers være røget i statskassen.

Jeg ved ikke, hvad ”bedstefar”s formue er, men med en ejerlejlighed og måske et begrænset forbrug på grund af alder, så er det ikke usædvanligt at se en arvebeholdning på flere millioner kroner. Lad mig tage udgangspunkt i en formue på 5 millioner kroner. Hvis dine børn arver det beløb efter ”bedstefar”, så vil boafgiften være 1.777.760 kroner og dine børn vil netto modtage 3.222.240 kroner. Hvis ”bedstefar” betænker en velgørende forening med 30%, så vil den samlede boafgift være 1.234.010 kroner. Dine børn vil netto arve 3.500.000 kroner og arven øges altså for dem med 277.760 kroner og når den velgørende forening har betalt afgiften, så vil foreningen netto til sig selv have 265.900 kroner. Det beløb ville ellers være røget i statskassen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Kære brevkasse,

Min mand har meget lidt familie tilbage og mistede begge sine forældre som 18-årig. Nu har han kun en farbror tilbage, som han er meget tæt med, og som vi betragter som bedstefar til vores børn. Bedstefar har ingen anden familie end os, og ønsker at vores børn skal arve ham og ikke mindst hans lejlighed i København. Kan vi gøre noget for at positionere os bedst muligt? Som jeg ser det skal vi betale de højeste afgifter og skatter for at arve og modtage gaver uanset om han giver gaver/arv til min mand eller datter.

Hvordan står vi i forhold til gaveafgift for en evt. løbende overdragelse af formue? Er der nogen formildende omstændigheder ved at bedstefar faktisk har fungeret som far for min mand trods ingen formaliseret far-søn relation. Bedstefar taler fx ofte om, at han gerne vil have at vores datter skal bo i hans lejlighed, når han er væk. Kan han give den som gave over en årrække?

Mvh A.T.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Hvis ”bedstefar” vil optimere mest muligt kan han udarbejde et testamente og kombinere det med et familielån til dine børn.

Den personkreds, som kan nøjes med at skulle betale boafgift på 15% vil jeg – også af hensyn til andre læsere – nævne her:

  1. Afdødes afkom, dvs. børn, børnebørn, oldebørn osv. Den lave takst gælder også for børn uden for ægteskab, adoptivbørn og for bortadopterede børn, selvom de ved adoptionen har mistet deres legale arveret.
  2. Afdødes stedbørn og disse afkom.
  3. Afdødes plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højest en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet. Plejebarnets børn er ikke omfattet af denne bestemmelse.

  4. Afdødes barns eller stedbarns ægtefælle, dvs. svigerbørn. Børnebørns ægtefæller er ikke omfattet af bestemmelsen.

  5. Personer, som har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste to år før dødsfaldet, samt personer, som tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller - fra 01.01.2008 - en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Reglen gælder både søskende og samlevende par af samme eller modsat køn.

  6. Afdødes forældre. Svigerforældre, stedforældre og plejeforældre er ikke omfattet af bestemmelsen.

  7. Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle. Ægtefæller skal efter de nye regler ikke betale boafgift, men denne regel gælder ikke de fraseparerede eller fraskilte. Alle andre, f. eks. afdødes søskende eller nevøer og niecer, skal også betale tillægsboafgift. ”Bedstefar” i dit spørgsmål falder, som du rigtigt selv anfører, ind under ”den høje afgift”.

Boafgiften er på 36,25%, men det er muligt at nedsætte afgiften, hvis ”bedstefar” opretter testamente. Folketinget har – for at hjælpe velgørende foreninger – bestemt, at velgørende foreninger ikke skal betale boafgift (førhen kaldet arveafgift) og at disse foreninger lovligt kan modtage arv med forpligtelse til at friholde arvinger for at betale boafgift.

Jeg ved ikke, hvad ”bedstefar”s formue er, men med en ejerlejlighed og måske et begrænset forbrug på grund af alder, så er det ikke usædvanligt at se en arvebeholdning på flere millioner kroner. Lad mig tage udgangspunkt i en formue på 5 millioner kroner. Hvis dine børn arver det beløb efter ”bedstefar”, så vil boafgiften være 1.777.760 kroner og dine børn vil netto modtage 3.222.240 kroner. Hvis ”bedstefar” betænker en velgørende forening med 30%, så vil den samlede boafgift være 1.234.010 kroner. Dine børn vil netto arve 3.500.000 kroner og arven øges altså for dem med 277.760 kroner og når den velgørende forening har betalt afgiften, så vil foreningen netto til sig selv have 265.900 kroner. Det beløb ville ellers være røget i statskassen.

Når det lader sig gøre skyldes det, at den velgørende forening ikke selv betaler boafgift. Arven til dine børn begrænses til 70% og derfor skal boafgiften – som foreningen betaler – betales af et lavere beløb, nemlig af 3.500.000 kroner og ikke af 5.000.000 kroner.

40 velgørende foreninger samarbejder under overskriften ”Det gode testamente” om at udbrede kendskabet til denne mulighed. Hvis ”bedstefar” betænker en af de 40 foreninger med 30%, så vil foreningen tilbyde at betale et tilskud til oprettelse af testamentet på 5.000 kroner.

”Bedstefar” kan ikke give afgiftsfri gaver, men hvis han har en god likviditet, og hvis dine børn har behov for det, så kan han yde dem rente- og afdragsfri lån. Det kan jo godt have en stor værdi, hvis dine børn skal på boligmarkedet. Rentefri familielån kan nemlig benyttes over for alle - og ikke blot den nærmeste familie, og udtrykket familielån er således en uheldig betegnelse, men sådan kalder vi det nu, nok fordi langt de fleste lån af denne type er dog lån fra forældre til børn og børnebørn og lån mellem søskende og mellem ugifte samlevende.

Der er således gode muligheder for at optimere ”nettogaveværdien”, hvis det tilrettelægges fornuftigt. Det er en god idé at tænke på optimering, men enhver sag har to sider, også denne. Og efter al denne snak om afgifter og besparelser skal vi jo huske, at selvom der betales en afgift, så er den trods alt lavere end skat af arbejde og modtagerne får – selv efter afgift – en fordel, som ikke er så mange beskåret.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

www.ForumAdvokater.dk