Advokatbrevkassen: Kan min mor sælge huset uden om min demente far?

En datter til en mand med Alzheimers vil gerne blive klogere på, hvordan hun som værge er stillet ved et salg af huset, hvis moderen vil have det gennemført.

En kvinde er i tvivl om, hvordan hun som værge for sin demensramte far skal gribe et eventuelt hussalg an. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Kære brevkasse.

Jeg er en 59-årig kvinde, der har to ældre forældre på 91 år.

Min far har i knapt to år boet på plejehjem grundet Alzheimers demens. Min mor bor fortsat i deres fælles bolig, hvor de har boet siden ægteskabets indgåelse i 1950erne. Hun er tiltagende fysisk og mentalt svækket, men har ikke demens. Min mor er meget ambivalent i forhold til at flytte i ældrebolig eller alternativt plejebolig, hvor hun ifølge kommunen er berettiget til en plads. Lige nu ønsker hun det ikke. Fra hun eventuelt siger ja, er der fra måneder op til et års ventetid på en plads.

Huset ligger i et område af udkantsdanmark, hvor priserne er lave og liggetiden ved hussalg er lang. Huset må forventes at indbringe 800.000-900.000 kr ved salg og er uden gæld. Min mand og jeg bor mere end en times bilkørsel væk.

I forbindelse med min fars plejehjemsanbringelse blev jeg beskikket som hans værge, hvor værgemålet alene omhandlede økonomiske og personlige dispositioner i relation til flytning i plejebolig, ifølge værgemålsloven § 33, stk. 1.

Mit spørgsmål går på, hvorledes vi er stillet i forhold til min far, hvis min mor ønsker at sælge huset i ventetiden på en plejebolig. Min far har ingen mulighed for at forholde sig mentalt til et salg.

Kan en handel gennemføres uden om min far, eller skal jeg søge om et nyt værgemål? Jeg har ingen søskende.

Med venlig hilsen
S.L.R.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Det følger af ægtefællelovens paragraf 6, at en ægtefælle ikke uden den anden ægtefælles samtykke må indgå aftale om at overdrage, pantsætte, udleje eller bortforpagte familiens helårsbolig eller en bolig, der er bestemt til familiens helårsbolig.

Når en ægtefælle permanent er flyttet på plejehjem, vil den tidligere fælles bolig dog ikke længere anses for fælles, og samtykke er ikke nødvendigt. Det afgjorde Vestre Landsret for nogle år siden (UfR 2012.2777). Hustruen ejede en række ejendomme, herunder en ejendom, som hun og manden i en lang årrække selv havde boet i, og et sommerhus. Hustruen overdrog den ejendom, som havde tjent som bolig for hende og manden, til en søn, ligesom hun overdrog et sommerhus til to sønner. Manden var under værgemål. De hensyn, der begrunder samtykkekravet i loven, var som følge af, at manden var kommet på plejehjem ikke længere til stede, da hustruen afhændede de to ejendomme, og mandens samtykke efter var derfor ikke nødvendigt.

Hvis din far er ejer eller medejer af huset, så kan din mor ikke sælge det uden hans tilladelse. Da han ikke kan tage stilling, må du tage fat i Statsforvaltningen, der kan tillade salget, hvis der ikke er en rimelig grund til at nægte at gennemføre aftalen (hvilket der næppe vil være i det eksempel, du nævner).

Hvis der havde foreligget en gyldig generalfuldmagt eller fremtidsfuldmagt, kunne salg være sket på grundlag af denne. Det er altid en god ide at overveje fremtiden, herunder om det mulige behov for en fuldmagt. I den forbindelse kan det være en god ide at få rådgivning hos en advokat, så der sikres et overblik over behovene i forhold til sygdom hos en af parterne, flytning i plejebolig af en af parterne samt den ene parts død. Ved en sådan rådgivning kan behovet for en eventuel generalfuldmagt eller fremtidsfuldmagt også drøftes med advokaten.

Dit spørgsmål giver mig lyst til at skrive om fuldmagter og fordelen ved dem, men det bliver for langt. Læsere, der ønsker at vide mere, kan rekvirere mit notat herom på ao@forumadvokater.dk.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H) og mediator

www.ForumAdvokater.dk