Vandskuring af huset - hvordan gør vi?

Husråd

Spørgsmål: Vi har et hus fra 1920, der er muret op i cementsten, pudset og kalket, og der er rigtigt mange lag kalk på nu. Huset er lige blevet hulmursisoleret, så der er en del nye indmurede sten i facaden, og pudsen er heller ikke mere så pæn. Vi kunne godt tænke os, at huset blev vandskuret og derefter malet med en murmaling.

Vi har prøvet at rense overfladen for løs kalk og puds med en kraftig højtryksrenser, og umiddelbart med et godt resultat. Er det godt at højtryksrense en mur før vandskuringen? Hvordan er blandningsforholdet i en sandmørtel-cement, og er der en speciel teknik til vandskuring for at få et godt resultat? Hvilken type murmaling skal vi bruge, så den ikke skaller af igen?

Med venlig hilsen L.S.

Svar: Mursten af cement/beton er meget speciel, så jeg har en lumsk mistanke om at Jeres hus er opmuret af kalksandsten, der var meget almindeligt i 20'erne. Mursten af kalksandsten er fremstillet ved at damphærde en blanding af kvartssand og læsket kalk. Kalksandsten er vejr- og frostbestandige og har en god trykstyrke, men er pga. sin tæthed og normalt glatte overflade ikke særligt velegnet til at få påført en tyndpuds. Udføres alligevel en tyndpudsning vil der sandsynligvis fremkomme mørke markeringer i overfladen på det tynde pudslag ud for mørtelfugerne - også selvom der efterfølgende udføres en malerbehandling. Forklaringen er, at den indefra kommende fugt vil søge ud igennem mørtelfugerne, da mørtelfugerne er mere diffusionsåbne end kalksandstenene.

Mit bedste råd vil være at afrense al kalken, reparerer pudsen og udføre en ny malerbehandling med en silicatmaling eller en olie-emulsionsmaling. Disse to malingstyper er meget diffusionsåbne og er de malingstyper, der giver mindst chance for afskalninger, men det afhænger naturligvis også af, om bunden er fast.

Højtryksspuling er effektiv til afrensning af løstsiddende kalk og puds, men denne metode tilfører også store mængder vand til murværket, hvor det vil kunne opløse salte. Disse salte kan ved udtørring trænge ud til overfladen og medfører de kendte saltudblomstringer. Lavtryksvådsandblæsning eller damprensning med ca. 100ºC varmt vand er velegnet pga. et lavere vandforbrug.

Til pudsreparationer bør anvendes en hydraulisk mørtel som KKh 35/65/500 2 mm. Er der større pudsreparationer, skal der først udkastes/grundes med en lidt grovere mørtel som KKh 20/80/475 4 mm. Disse restaureringsmørteler kan fås som færdige tørmørteler fra Optiroc i 40 kg poser og skal kun tilsættes vand. Optiroc har også udgivet »Optiroc Håndbogen«, der er en god og overskuelig opslagsbog om murerarbejde. Den koster 25 kr og kan købes på alle professionelle byggemarkeder og tømmerhandlere.

Raadvad - Nordisk Center for Bevarelse af Håndværk har udgivet en fin lille publikation »Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse af facader«, som er skrevet af Søren Vadstrup, der er leder af Raadvad-Centeret. Raadvad-Centeret har også udgivet 35 meget omfattende anvisningsblade til vedligeholdelse og istandsættelse af facader og vinduer. Disse anvisningsblade kan hentes gratis på Raadvad-Centerets Database for Håndværk og Bygningsrestaurering på internettet. Adressen er: www.raadvad.dk

For udførelse af selve murerarbejdet har Forlaget Tegl udgivet Renoveringshåndbogen MUR & TAG, der grundigt beskriver udførelse af overfladebehandlinger og pudsreparationer. Gode råd omvedligeholdelse og istandsættelse af facader (pris 25 kr) og Renoveringshåndbogen MUR & TAG (pris 312,50 kr) kan købes i Byggecentrums udstillinger.

Med venlig hilsen Michael Freddie, Arkitekt MAA

Informationer om byggeprodukter, litteratur, byggeregler, brochurer m.m. kan fås i Byggecentrums udstillinger, Lautrupvang 1B i Ballerup og Hindsgavl Allé 2 i Middelfart. Der er åbent hver dag året rundt kl. 10.00-17.00 også i weekender og på helligdage. Se også www.byggecentrum.dk