Tømrere, murere og blinde gorillaer...

Husets tag og gulv er de to hyppigste klagepunkter, når boligejere henvender sig til Byggeriets Ankenævn. Og det sker, at der slippes blinde gorillaer løs i de danske boliger, lyder det fra ankenævnet.

Mureren konkurrerer med tømreren om, at være den håndværker, der klages mest over. I 2007 regner Byggeriets Ankenævn med at skulle behandle i alt omkring 700 sager mod 644 sidste år.<br>Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

I forhold til tidligere har tømreren forbedret sig. Men det er stadig ham, der sammen med mureren står for de fleste fejl og mangler, når Byggeriets Ankenævn gør sagerne op.

Dansk Byggeri skønner, at der er næsten én million kundeforhold mellem håndværkere og private forbrugere om året. Ca. 650 ender som en klagesag hos Byggeriets Ankenævn. Det lyder ikke af meget. Alligevel vil Dansk Byggeri have nedbragt sagerne og vil med en ny folder lære virksomhederne, hvordan de skal håndtere klager fra private forbrugere.

Men ikke alt kan ordnes mindeligt. For når det nye trægulv ikke er limet ordentligt og lagt for tæt ud til væggene, så gulvet ligger i spænd, kommer det til at bue. Og forbrugeren har dermed fået sig en sandrevle af et gulv. Og når håndværkeren ikke kan se problemet, er den gal.

»Så er det, at tilfældene sommetider kan være så grelle, at man kan sige, at der har været sluppet et par blinde gorillaer løs hos forbrugeren,« siger sekretariatschef Gro Andersen, Byggeriets Ankenævn.

Og det kan blive dyrt for håndværksmesteren. For ikke alene skal der betales sagsomkostninger, som typisk ligger på omkring 8.000 kr. Men det koster også mange penge at bryde et gulv op og lægge et helt nyt. Derfor hænder det også, at de indklagede virksomheder protesterer over afgørelserne.

F.eks. havde en forbruger klaget til Byggeriets Ankenævn over kvaliteten af og prisen på et gulvarbejde og havde derfor tilbageholdt ca. 10.000 kr. af det samlede fakturerede beløb på ca. 29.000 kr. Forbrugeren fik ikke medhold i, at den fakturerede pris var urimelig, men i at der var mangler ved det udførte arbejde. Mangler der var temmelig store, for omkostningerne til udbedring blev anslået til ca. 30.000 kr. Desuden skulle den indklagede virksomhed betale sagsomkostninger på ca. 12.500 kr. samt et sagsbehandlingsgebyr på 4.500 kr.

Det var den pågældende virksomhed imidlertid ikke tilfreds med og protesterede over både omkostningsdelen og sagsomkostningerne. Virksomheden anførte bl.a., at forbrugeren kun havde fået delvist medhold i klagen, idet der ikke var givet medhold i prisklagen, og at sagsomkostningerne derfor rettelig burde deles.

Men ingen kære mor hjalp. Nævnet vurderede, at klageren i det væsentligste havde fået medhold, så virksomheden skulle betale det hele.

»Og netop gulve bliver der klaget en del over. Både træ-gulve og klinkegulve. Det kan f.eks. være, at klinkerne ikke er fæstnet ordentligt til underlaget, så de bliver løse eller knækker,« siger Gro Andersen.

Men tagdækningen ligger dog øverst på listen over klagepunkter i ankenævnet.

»Tidligere så vi rigtig mange klager over undertage. Men det har hjulpet, og man har tilsyneladende lært noget. Nu får vi i stedet mange klager over oplægningen af solskærmen, hvor man har svært ved at lægge teglene rigtigt, så taget bliver tæt. På samme måde er der problemer med montering af yderdøre og vinduer, men det er sjældent selve elementerne, det er galt med,« siger Gro Andersen.

Hun regner med, at der kommer lidt flere klager i år end sidste år, hvor der helt nøjagtig var 644 klager.

»Vi kommer op på 700 sager i 2007,« siger sekretariatschef Gro Andersen, Byggeriets Ankenævn.