Skurvogns-humor dur ikke hos fru Jensen

Nyt evalueringscenter på nettet skal få håndværkerne til at opføre sig bedre. Dermed bliver pli og god opførsel også et konkurrenceparameter mellem firmaerne.

Nu er det muligt via et skema at give udtryk for sin utilfredshed, hvis håndværkerne ikke har levet op til de forventninger, man havde. Hos Håndværksrådet håber man, at medlemskab af evalueringcentret bliver et kvalitetskriterium. <br>Foto: Steffen Ortmann Fold sammen
Læs mere

Det skal være slut med, at håndværkerne vader ind med tilsølede sko, lægger deres rygende cigaretter over det hele eller helt »glemmer« at komme. Sjusk, fejl og dårlig service skal frem i lyset, så der kan tages hånd om problemerne.

Derfor har Håndværksrådet åbnet hjemmesiden Håndværkets Evalueringscenter, som gør det muligt for forbrugerne at evaluere deres håndværker på nettet. Her kan kunden i skemaform fortælle håndværksmesteren om fejl og mangler, om aftaler der ikke er blevet overholdt, eller om svende, der har svinet for meget eller røget i et ikke-ryger hjem.

»For halvandet år siden udkom bogen Håndværkerallergi, som havde samlet massevis af skrækeksempler på, hvor galt det kan gå mellem kunden og håndværkerne. Men bogen var blot dråben, der fik os til at sige, at nu må der gøres noget,« fortæller Håndværksrådets cheføkonom, Jakob Brandt.

»Vi holdt et møde med Forbrugerrådet og forfatteren til bogen for at høre, hvor det går galt. Og vi fandt ud af, at det normalt ikke er det faglige, der er problemet, men alt det, der opfattes som service. Altså det, der hører ind under pli og pæn opførsel.«

Meget ofte er de ansatte i håndværkerfirmaerne alene ude hos kunden. Virksomhedsejeren har derfor ikke mulighed for at se, hvordan det går. Men via Evalueringscenteret får mester nu mulighed for at følge med.

Foreløbig har fem virksomheder testet evalueringscentrets system med kunder gennem det sidste halve år. Håbet er, at efterhånden som flere håndværkere tilmelder sig systemet, vil kunderne få mulighed for at udvælge firmaer ud fra, om de er tilmeldt Evalueringscenteret. Ideen er nemlig, at virksomhederne skal markedsføre sig med, at de er tilmeldt centeret.

VVS-installatør John Thomsen fra Jotar A/S i Holstebro har været en af de fem forsøgskaniner, og han har store forhåbninger til fremtiden.

»Sjovt nok havde jeg selv lige inden jeg blev kontaktet af Håndværksrådet ringet til en reklamedame, fordi jeg havde en idé om at få mine kunder til at give respons på, hvor tilfredse de har været. Og jeg må sige, at det har fungeret godt med evalueringscenteret.

Vi har fået meget få negative ting tilbage, men der har dog været et par småting. F.eks. har en af svendene ikke smidt skoene ude hos kunden, og en anden kunde har noteret, at der var et par knager, der sad skævt. De blev selvfølgelig rettet op dagen efter,« siger John Thomsen.

Han håber på, at der bliver lavet et mærke eller et logo for god opførsel, som kunderne kan genkende.

»Vi vil målrettet markedsføre os med, at vi er tilmeldt Håndværkets Evalueringscenter, og jeg vil lægge kundernes evaluering af os ud på vores hjemmeside og bruge den som reference, for kundernes dom er det allervigtigste. Er de tilfredse, siger de det videre til de fem nærmeste naboer,« siger John Thomsen.

Hos Håndværksrådet regner man med, at evalueringscentret vil betyde færre klager til Håndværkets ankenævn.

»På den her måde er det muligt at tage nogle sager i opløbet. Man kan få en dialog, og det er lettere at modtage kritik via et skema. Man går ikke i defensiven, som hvis man bliver konfronteret direkte med kunden. Det her handler om, at vi skal lære af vores fejl, og det bliver et langt sejt træk.

Vi skal lære, at vi ikke tager mandehørmen og skurvognshumoren med ud til fru Jensen. Målet er, at vi om fem år kan sige, at vi har fået et nyt og bedre image,« siger Jakob Brandt fra Håndværksrådet.