Renoveret parcelhus ganske gratis

Besparelsen ved energirenovering betalte for pænere facade og bedre indeklima.

Familien Mikkelsen småfrøs i deres hus om vinteren. På trods af varmeudgifter på 30.000 kr. årligt var væggene kolde og stearinlysene blafrede. Derfor var familien med på ideen, da Rockwool via breve til 1.000 husejere i området efterlyste et hus, som stod foran en renovering. Husejeren ville gerne have hjælp til at gennemføre en energioptimering. Familiens parcelhus er fra 1972 og kan dermed være beviset på det kæmpemæssige potentiale, der er rent energimæssigt i 70er-huse.

»Det er blevet et meget pænere hus, der har fået et moderne udtryk. Indeklimaet er blevet bedre, og huset er blevet lettere at sælge. Og man kan sige, at familien har fået det hele ganske gratis, fordi forbedringerne er udgiftsneutrale. Besparelserne på varmeudgiften betaler nemlig for renoveringen,« siger chefkonsulent Susanne Kuehn, Rockwool A/S.

Besparelserne, der bliver på ca. 20.000 kr. om året, anvendes til at finansiere afbetalingen af lånet.

Et lån der blev på 870.000 kr., hvoraf de 350.000 kr. gik til den almindelige renovering, og de resterende 520.000 kr. blev brugt til energioptimeringen.

Familien Mikkelsen fra Næstved har i 18 år levet med høje varmeudgifter og et ubehageligt og koldt indeklima.

»Lige siden vi købte huset, har vi gået og småfrosset i vinterhalvåret. Når man ser tilbage på det, er det utroligt, at vi har kunnet leve med det. Vi havde meget kolde vægge, og når man tændte et stearinlys, stod det og blafrede. Vi har igennem årene haft en masse lappeløsninger for at gøre det udholdeligt, men nu har vi fået energirenoveret hele huset,« siger dyrlæge Torben Mikkelsen, der bor i huset sammen med sin kone og søn.

Der er blevet gennemført en gennemgribende energirenovering af huset. Derfor forventer Rockwool, at varmeforbruget kommer så langt ned, at det vil være på niveau med et nyt hus bygget efter de skærpede energikrav, der trådte i kraft 1. september 2006.

For at det har kunnet lykkes, er der foretaget en del forbedringer på huset. Gasfyret er blevet skiftet ud med et nyt, og som varmekilde bruges også en brændeovn. Facade, fundament og loft er blevet isoleret, og facaden er blevet pudset. Renoveringen af huset har nemlig ikke kun omfattet energiforbedringer, men også en udvendig fornyelse. Dele af taget er renoveret, og gasfyret er skiftet ud. Samtidig er indeklimaet i huset blevet klart forbedret, fordi der ikke længere er kolde vægge og træk. For at sikre et godt luftskifte er der derfor etableret et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Varmegenvindingen bevirker, at energiforbruget til ventilationsanlægget er minimalt.

Vinduer og udvendige døre er renoveret og forsynet med to- og trelags termoruder eller udskiftet til isolerede pladedøre og vinduer klassificeret som energiklasse A. Det har betydet, at kuldebroerne er forsvundet. Kuldebroer, der tidligere førte til træk, kolde vægge og kuldenedfald.

»For den samme faste udgift hver måned får vi et klart forbedret indeklima, og et hus som har fået en højere markedsværdi,« siger Torben Mikkelsen.

Rockwool har gennemført projektet sammen med Statens Byggeforskningsinstitut og Danmarks Tekniske Universitet. Det har man gjort for at dokumentere, at der også i forholdsvis nye huse kan hentes store besparelser rent energimæssigt.

»Der blev opført mange parcelhuse i 60erne og 70erne. Og ved en målrettet indsats i forbindelse med den renovering, mange af disse huse står over for i de kommende år, kan man rent faktisk bringe husene op på nutidig energistandard og samlet set opnå store energibesparelser. Der vil i mange huse være god økonomi i at energirenovere boligen, samtidig med at man kan løse de kulde- og trækproblemer, som findes i en del huse,« siger chefkonsulent Susanne Kuehn, Rockwool A/S.

boligen@berlingske.d