Næsten hver femte hus plaget af skimmelsvamp

Ny forskning skal løse gåden om skimmelsvampene og finde et effektivt bekæmpelsesmiddel.

Ifølge eksperter er der alt for mange boligejere, som ikke får gjort noget alvorligt ved f.eks. vandskader i boligen. Det er et problem, for netop vandskader medfører ofte skimmelsvamp i f.eks. husets konstruktioner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Uffe Wneg

Når de sorte mugpletter dukker op i badeværelset, ved vi godt, at skimmelsvampen er på spil. Men ellers ved man faktisk ikke ret meget om de små svampe, der får os til at hoste, giver hovedpine og i det hele taget påvirker vores immunforsvar i negativ retning. Derfor ved man heller ikke, hvordan skimmelsvampene skal bekæmpes.

Det skal et nyt forskningsprojekt nu råde bod på. Med lektor Birgitte Andersen i spidsen har BioCentrum-DTU startet projektet »Svampekonsortier i vandskadede bygninger«. Et projekt der er sponsoreret af Willum Kann Rasmussen fonden.

»Der er mellem ti og femten bestemte skimmelsvampe, som vi finder igen og igen i de bygninger, der har været udsat for vandskader. Vi vil gerne finde ud af, hvad der gør, at disse svampe tilpasser sig vores indemiljø så godt, hvad de kan, når de er alene, og hvordan de samarbejder, når flere forskellige svampe er sat sammen. Og så vil vi prøve at tilsætte forskellige stoffer, som litteraturen siger er svampehæmmende,« siger Birgitte Andersen.

Kort sagt er målet at lære de forskellige skimmelsvampe at kende, så man efterfølgende kan finde ud af at bekæmpe dem. På BioCentrum-DTU har man arbejdet meget med skimmelsvampe i fødevarer og fundet ud af at tilsætte konserveringsmidler.

»Det hæmmer svampene, men det slår dem ikke ihjel. Vores håb er, at de samme principper kan forhindre svampevækst i fremtidens bygninger. Gifte, der slår skimmelsvampe ihjel, kan ikke bruges, da de som regel også skader mennesker. Projektets langsigtede mål er at finde frem til svampehæmmende stoffer, som kan indgå i fremtidens byggematerialer,« siger Birgitte Andersen.

Undersøgelser viser, at man har fundet markant skimmelvækst i hver ottende bolig. Men med i undersøgelserne er ikke den skjulte skimmelsvamp, der sidder bag vægge eller oppe på loftet. Derfor har man også spurgt folk, om de har en fugt- eller mugplet på en af deres vægge, og her har hver femte svaret ja.

»Skimmelsvampe er overalt, også i luften. Og de er ikke kun dårlige. Skimmelsvampe nedbryder f.eks. de mange nedfaldne blade, så de er væk til foråret,« siger seniorforsker Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut.

Også han er i gang med et projekt, der involverer skimmelsvamp. Målet er et billigt instrument, »skimmelsvar«, som hurtigt kan afsløre, om den mugne plet nu også er skimmelsvampe.

»Som forsker vil jeg gerne have, at man ikke accepterer skimmelsvampe i sin bolig. Men det er der alt for mange, der gør. Adspurgt, siger 36 pct. af de, der har haft vandskader i huset, at de efterfølgende ikke har gjort noget ved vandskaderne.

Og når skaden er sket, skal der handles. Årsagen skal findes, afhjælpes, og skimmelsvampene skal helt fjernes. Har man styr på årsagen, f.eks hvis det er i en brusekabine, der bruges ofte, kan man sagtens bruge den gammeldags husmor-metode,« siger Lars Gunnarsen. Det gælder om at iføre sig et par handsker, hælde rengøringsmidler i vandet og så ellers skrubbe og gnubbe svampene væk.

Ser man skimmelsvampe eller misfarvninger på mere overraskende steder, skal man dog være varsom med blot at bekæmpe svampene uden årsagsafklaring og -afhjælpning.

Hvis skimmelsvampene sætter sig i badeværelset, er de rimeligt lette at opdage. Hvorimod det straks er værre, hvis de sætter sig inde i konstruktionerne. Men skimmelsvampe er en skade, man ikke kan forsikre sig direkte imod.

»Den lovpligtige byggeskadeforsikring medfører, at boligbyggeri, som opføres til udlejning og videresalg, er dækket, når det gælder skimmelsvamp. Den gælder også for villaer og parcelhuse, der er opført af byggefirmaer.

Forsikringen dækker i ti år, men hvis man efter otte år opdager, at der er skimmelsvamp i huset, kan det være svært at dokumentere, at den ikke er opstået på grund af familiens mange bade og manglende udluftning. Det skal være klart og tydeligt, at skimmelsvampen er opstået, fordi der opstod fugt under selve byggeriet,« siger teknisk chef Bo Balschmidt, Forsikring og Pension.

Man kan ikke få en primærforsikring, der dækker mod skimmelsvamp, men man er dækket via andre forsikringer. Hvis der f.eks. opstår en rørskade, og der efterfølgende opstår skimmelsvamp, er man dækningsberettiget, fordi skimmelsvampen er en følgeskade.