Med tæerne i vand

Selv ikke på Christianshavn finder man huse, der ligger så tæt på vandet som i den nye bydel Sluseholmen. Beboerne er nu flyttet ind på de første af i alt otte boligøer, som kommer til at huse 3.-4.000 mennesker.

Foto: Morten Juhl Fold sammen
Læs mere

Dextor Gorden, Ben Webster, Kenny Drew og Ernie Wilkens har lagt navn til vejene i den nye bydel Sluseholmen, og hermed slår de tonen an til en bebyggelsesplan, der godt kan minde lidt om jazz; et på forhånd aftalt musikstykke, men med mange soloer.

Vejene ligger ved Sluseholmen og Sluseholmen syd, der putter sig mellem Sydhavnsgade/Sjællandsbroen og Nokken, (i København), og her skal, hvis byggeaktiviteten ellers fortsætter, opføres i alt 2.500 boliger. Alle bygges på småøer med kanaler imellem ifølge en overordnet plan, som den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters udarbejdede for omkring fem år siden. Han lod sig formentlig inspirere af Amsterdams berømte kanaler, og nu skal det vise sig, om boligmodellen kommer til at virke lige så godt her i landet.

Selve byggeriet er lagt i hænderne på tre byggekonsortier, Nordicom A/S, Sjælsø Gruppen og JM Danmark. De er i øjeblikket i fuld gang på de første otte boligøer og forbereder sig - på lidt længere sigt - også på at omdanne naboerne, lampefabrikken Louis Poulsen og engroskæden Metros arealer, til mere kanalbyggeri. Byggematadorerne har fordelt øerne mellem sig og valgt forskellige arkitekter, som vil spille hver sit solonummer, men overordnet kommer de til at ligne hinanden, idet de alle formes som store karreer omkring en fælles gård og med kanaler og pittoreske broer imellem.

Den største ø Fyrholm ligger yderst, på hjørnet af Sluseløbet og Teglværksløbet og er koblet sammen med udsigtsmolen, hvor et nyt havnebassin og højhuset Metropolis skal ligge. De første beboere er flyttet ind for ganske nylig, og her kan man se karakteren af byggeriet: Det er leg med facader.

Gröning Arkitekter er hovedarkitekt på Fyrholm og har forestået den overordnede plan med gårdmiljø og boligplaner samt koordinering i almindelighed. Karreen er opdelt i mindre huse med hver sit facadeudtryk, 25 i alt, og for at opnå yderligere variation har man fået forskellige arkitekter til at tegne facaderne. Gröning Arkitekter har tegnet ti, mens C.F. Møller, Vilhelm Lauritzen, KHR og Format Arkitekter har tegnet tilsammen 15. Nogle af husene er på kun fire etager, nogle er på syv, og lige så stor forskel er der på husenes ydre beklædning, bredde og altaner. Nogle hænger udenpå, nogle ligger dybt inde i bygningen og nogle gør lidt af hvert. På toppen er der åbne terrasser, som de øverste lejligheder har adgang til.

Alle husene har fået navne som f.eks. London, Melbourne, Nice og Sønderport, og i hvert hus er der to rækker lejligheder, i alt 196 lejligheder i størrelse fra 63 kvm til 148 kvm. Karreen er omgivet af kanaler på to sider og havnebassin på to sider, så man nærmest kan smide kajakken i vandet fra altandøren, og lejlighederne i stueetagen har dobbelt loftshøjde, hvilket ikke alene gør dem lysere, men også velegnede som små butikker og cafeer, hvis der bliver behov for det engang.

Gårdhaven bliver i første omgang mødestedet. Trappen til den underjordiske parkeringskælder og adgangsvejen til alle boliger er lagt i det fælles indre rum, så beboerne naturligt må møde hinanden. »Det har vi gjort meget bevidst,« siger arkitekt Claus Gröning, »for folk flytter jo ud til en bydel, som ikke har nogen forhistorie. Der er ingen, der kender nogen, som har boet her i forvejen, alle er lige nye i bydelen, og sammen skal de gøre den til et godt sted at bo.«