Masser af gør-det-selv fejl i el-installationer

Et eftersyn af boligens elektriske installationer er ikke automatisk en del af tilstandsrapporten, men skal bestilles særskilt.

Løse forbindelser eller forkert isolering er de største årsager, når det slår gnister, og branden breder sig i boligen. Alligevel er der kun begrænset efterspørgsel på installationseftersyn, selv om langt de fleste eltjek afslører fejl i boligernes installationer.

Men en gennemgang af elinstallationerne er ikke en del af den bygningssagkyndiges arbejde, når tilstandsrapporten udfærdiges.

»Det er vores erfaring, at det vil være en fordel for fremtidige ejere af ældre huse at få gennemført et eltjek. Det vil det også, hvis huset er nyt, men hvor der har været elementer af selvbyg. Det er specielt gør-det-selv- installationerne, der er problemer med,« siger afdelingschef Søren Rise, Teknisk Afdeling, Tekniq, som er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for bl.a. el- og VVS-branchen.

En lang række elinstallatører fra hele landet bekræfter billedet af, at der ofte findes fejl i boligernes installationer. Det er ikke altid grove fejl, for nogle danskeres gør-det-selv-ambitioner er fortsat små på elområdet, men der findes også direkte livsfarlige installationer, som er resultatet af omfattende gør-det-selv-fusk. Her kan det ofte blive meget dyrt at lovliggøre installationen.

»Førhen lavede vi mange eltjek, nu sker det ikke ret tit. Men ud af de måske 200 eftersyn, vi har lavet, har der højst været fem fejlfri installationer,« siger elinstallatør Martin Nielsen fra Kystens Elservice i Greve til fagbladet Electra.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser da også, at elinstallationer kommer ind på andenpladsen, når det gælder årsagen til brand. Det overgås kun af tilsodede skorstene, som er skyld i endnu flere brande i enfamiliehuse. Sikkerhedsstyrelsen opgør den samlede samfundsøkonomiske omkostning ved elbrandene i 2004 til 3,7 mia. kroner.

Samtlige elinstallatører over hele landet, som Electra har talt med, beretter, at problemet er gør-det-selv-installationerne. Danskerne ved tilsyneladende ikke, hvad de selv må udføre, og hvordan det skal udføres korrekt.

For nogle år siden blev der iværksat en kampagne for »Eltjek«, som fik en del til at få set deres elinstallation efter. Men i dag foretages eleftersyn stort set kun i forbindelse med hushandler og langtfra i noget imponerende omfang.

Men ligesom for tilstandsrapporten gælder det også for eltjekket: Der gives ingen garanti for, at alle fejl opdages.

»Medmindre elinstallatøren decideret bliver bedt om andet, skal han kun tjekke de synlige installationer,« siger Søren Rise.

Derfor giver et eltjek heller ikke nogen sikkerhed for, at ulovlige installationer bag f.eks. paneler bliver opdaget. Derimod kan forbrugerne forsikre sig imod ulovlige el- og VVS- installtioner.

»Den almindelige ejerskifteforsikring kan udvides til bl.a. også at dække ulovlige installationer. Og prisforskellen er ikke stor. Det er vigtigt, at man har den mulighed og bestemt noget, man skal overveje,« siger konsulent Allan Bo Christensen, Forsikring og Pension.

Men har man mistanke om, at husets tidligere ejer har haft lidt for travlt med elinstallationerne, koster et eltjek ikke nødvendigvis mange penge. Mange installatører håber nemlig efterfølgende at få opgaven på at rette fejlene op.