Kortere ventetid på en håndværker

Selv om der stadig kan gå over fire uger, før håndværkeren har tid til at kigge forbi, så er ventetiden blevet kortere siden sommeren 2006. En af årsagerne er bla. hurtigere levering af materialer.

At ventetiden på en håndværker er faldet i forhold til sidste sommer er ikke ensbetydende med, at arbejdet kan blive udført fra den ene uge til den anden. Men i ca. 50 procent af tilfældene kan det sættes i gang inden for tre uger ifølge Dansk Byggeris ventetidsundersøgelse. Arkivfoto: Reimar Juul Fold sammen
Læs mere

Renten er steget og salget af boliger er faldet, men byggeriet er på ingen måder gået i stå. Der bygges fortsat om og til, og ventetiderne på større byggerier er nogenlunde uændret i forhold til sidste sommer. Men når det gælder mindre vedligeholdelsesopgaver, ser situationen lidt lysere ud. Med deltagelse af 80 ud af 112 lokalforeninger viser Dansk Byggeris halvårlige undersøgelse, at ventetiden for at få udført mindre reparationer er faldet. I sommeren 2006 vurderede deltagerne i undersøgelsen, at ventetiden på en håndværker i 70 procent af tilfældene var på fire uger og derover. I år er det tal faldet til 50 procent.

»Byggelysten er der stadig og virksomhederne har ingen problemer med at få ordrebogen fyldt op. Når der alligevel er sket et fald i ventetiden, hænger det sammen med flere forhold. Dels er ventetiden på byggematerialer faldet gennem det seneste år og vi har haft en vinter, hvor der blev produceret på stort set uændret niveau,« siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

De byggematerialer, der typisk har været ventetid på, er bl.a. betonvarer, mursten, isolering, vinduer og døre. Men i takt med at producenter har sat tempoet op, er også håndværkerne blevet bedre til at planlægge. De har vænnet sig til, at det ikke længere er muligt fra dag til dag at hente materialer, men at de skal bestilles i god tid. Så hvor det i 2006 primært var manglen på materialer og arbejdskraft, der forsinkede et byggeri, så vurderes den primære årsag i år at være almindelig travlhed.

Den stigende rente har tilsyneladende heller ikke haft indflydelse på byggelysten vurderer Michael H. Nielsen:

»Der er ikke noget, der umiddelbart indikerer, at folk er på vej til at stoppe op. Byggeriet har ikke mærket noget til, at renten er steget, men selvfølgelig kan det få indflydelse, hvis boligsalget går helt i stå p.g.a. usikkerhed omkring renten. Mange af vores opgaver udspringer af en hushandel, men der er stadigvæk også store friværdier, selv om de nogle steder er faldet med op til 15-20 procent.«

Selv om ventetiderne er faldet på mindre reparationsopgaver som f.eks. nye vinduer eller udskiftning af taget, er der dog ikke noget, der tyder på, at den i nærmeste fremtid vil komme helt ned på en-to uger, som var det normale for fem år siden. Så derfor råder Michael H. Nielsen til, at kunderne fortsat planlægger i god tid.

»Det er f.eks. værd at overveje, om det eventuelt er en opgave, der kan udføres i vinterhalvåret. I den periode er der gode chancer for, at den både bliver udført til den aftalte tid og måske til en lidt bedre pris.«