Knopskydning i sommerhuset

Hvis sommerhuset er for småt, eller børnene bare er blevet store, kan en gæstehytte hjælpe på klaustrofobien. Men for at gæstehytten skal kunne godkendes til beboelse, skal den som udgangspunkt opfylde alle de samme, skrappe bygningskrav, som stilles til sommerhuset. Alternativt kan man opføre gæstehuset som et »udhus« men så er det ulovligt at bo i det.

Gæstehuset på 50 kvadratmeter indeholder en fordelingsentré og to soveværelser, hver med eget bad og toilet. Huset er højloftet med en stor hems i hvert værelse. Fuldt udnyttet vil huset kunne rumme 10-12 sovepladser. Pris for opførelsen: 500.000-600.000 kr. <br>Foto: Rie Jerichow<br>Foto: Rie Jerichow Fold sammen
Læs mere

Det er dejligt at kunne invitere hele familien og alle vennerne med deres børn, hunde og eventuelle kærester på weekend i sommerhuset. Det er en anderledes måde at omgås på, og det er hyggeligt at være mere fælles om alt det praktiske. Alligevel risikerer det at blive noget anstrengende og lige lovlig tæt, hvis stuen ved samme lejlighed skal ommøbleres til sovesal.

Løsningen er en gæstehytte. Så er det bare god nat, og alle parter går hver til sit og sover godt.

»Den mulighed er der mange, der udnytter. Vi oplever en klar stigning i antallet af ansøgninger om byggetilladelser,« fortæller Lone Holst, byggesagsbehandler i Odsherred Kommune.

Alt afhængig af størrelse og formål gælder der forskellige forskrifter for de bygninger, man kan opføre på sin grund. Hvis bygningen kan holde sig under ti kvadratmeter, kræver den ingen byggetilladelse, og opførelsen skal ikke engang anmeldes til kommunen. Det er bare at smække den op. Men den må ikke benyttes til at overnatte i.

»Vil man opføre et gæstehus, som er beregnet til beboelse, gælder alle de samme regler som for egentlige sommerhuse. Det kræver for det første en byggetilladelse og i øvrigt, at huset i alle henseender er opført som et sommerhus,« fortæller Lone Holst, der ofte oplever, at borgere bliver overrasket over, at det såkaldte »gæstehus«, de har købt i byggemarkedet, ikke kan godkendes til beboelse.

Hvis det samme gæstehus fra byggemarkedet derimod på papiret bliver opført som et »udhus«, kræver det blot en anmeldelse til kommunen, og så stilles der slet ikke de samme, strenge bygningskrav, men så er det heller i lovligt at overnatte i det.

Lovgivningen blev skærpet i 1998, men ingen har overblik over, om loven reelt bliver fulgt. Om udhuse, der blot skal anmeldes, ikke efterfølgende benyttes til beboelse. Huse, der altså ikke lever op til de skrappe krav om den nødvendige isolering af vægge, gulv eller tag og uden de reglementerede krav til gangbredder, redningsåbninger og ventilation. Når udhuset står færdigt, skal det ikke engang færdigmeldes til kommunalbestyrelsen.

»Når vi får en anmeldelse på et udhus, så tror vi på det bedste i folk. Opdager vi senere, for eksempel via en naboklage, at retningslinjerne ikke er overholdt, ser vi til, at byggeriet bliver lovliggjort. Men vi får allerhøjst to-tre af den slags klager om året,« siger afdelingsleder Jeanne Skelmose fra Odsherred Kommune, der har valgt at være fleksibel og i vid udstrækning give dispensation for isoleringskravene, hvis gæstehytterne i øvrigt er uopvarmede og opfylder alle andre krav.

»Kommunen benytter sig af sin dispensationskompetence, hvor den i konkrete tilfælde kan tage stilling fra sag til sag. Men alligevel er afgørelserne udtryk for den linje, som kommunen vælger at lægge, og som danner præcedens for senere afgørelser. Derfor er mange kommuner tilbageholdende med at give dispensationer, og der er stor forskel på, hvor fleksible de forskellige kommuner har valgt at være,« fortæller Ejner Jerking, civilingeniør i Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Ved ulovligt byggeri har kommunen mulighed for at sanktionere efter paragraf 30 i byggeloven og den har handlepligt til at skride ind, hvis den bliver gjort opmærksom på ulovligheder.

»Oprindelig var der i forbindelse med sommerhusbyggeri stort set kun krav om beliggenhed og placering på grunden, men i takt med at sommerhuse efterhånden bliver brugt hele året, og at det siden 1991 er blevet lovligt for pensionister at flytte permanent ind i deres sommerhus, er kravene til for eksempel brandsikkerhed, isolering og indeklima øget. Alene ud fra en betragtning om at beskytte borgernes sikkerhed og sundhed,« fortæller han.

Hvis man har planer om at bygge til i sit sommerhus, er det smart til en begyndelse at læse reglementet for småhuse for at få en fornemmelse af, hvad man må og ikke må.

»Derefter er det en god idé at kontakte kommunens tekniske forvaltning for at høre, om der skulle være andre betingelser i lokalplanen. Det kan for eksempel være, at der er særlige krav til materialer eller farver i det pågældende område. Eller at der løber nogle byggelinjer, som ikke må overskrides for eksempel ned mod vandet eller mod åbent land,« fortæller arkitekt i Bolius Kristine Virén.

Når man opfører et udhus eller et gæstehus skal forsikringsselskabet også have besked. Husforsikringen dækker alle bygninger på grunden, men af hensyn til udbetaling af erstatning i tilfælde af en brand eller en anden skade er det vigtigt, at indholdet af policen er opdateret.

»Men uanset hvilken type hus man opfører, er sommerhuset klart mere attraktivt, hvis der også ligger et udhus, som måske kan bruges som gæstehytte på grunden, og investeringen kommer hjem, hvis man laver det rigtigt,« vurderer Kristian Eriksen, medindehaver af Danbolig Gilleleje.