Klokketårn til tiden

Tusindvis af mennesker cykler igennem Nørrebro Park, som er blevet genoprettet og renoveret efter en arkitektkonkurrence, som professor, billedhugger og landskabsarkitekt Steen Høyer vandt.

Langs cykelruten fra Jagtvej til Nørrebrogade er der to gule og otte meter høje klokketårne, så man kan se, om man er for sent på den. Foto: Claus Bjørn Larsen Fold sammen
Læs mere

Den 31. august er der stor indvielsesfest for Nørrebro Park, den formelt sidste brik i Nørrebro Kvarterløft, som har været undervejs siden 2000.

Landskabsarkitekt Steen Høyer vandt både 1. og 2. præmie i en konkurrence om renovering af Nørrebro Park, der nu strækker sig fra Jagtvej til Nørrebrogade, en strækning på knap en kilometer.

Han har haft et budget på ca. 21 millioner kroner, og det er, forklarer han, et meget beskedent beløb. Man ville ikke kunne asfaltere et tilsvarende areal for de penge. Derfor har man brugt pengene selektivt.

»Det er en lang, men til gengæld smal park, næsten som en motorvejsrabat,« siger Steen Høyer, »og den har vi »skåret« op i en række forskellige rum for at skabe omgivelser, man kan relatere til. Man sætter sig jo ikke midt på en plæne, man sætter sig i forhold til noget, derfor er der plantet træer, opført to markedshaller osv.

I forvejen er der en fredet lindealle, plantet i 1930erne, den har vi naturligvis ikke rørt ved. Der er også nogle store boldbaner, hvor der både kan spilles bold og holdes arrangementer for mange mennesker. Vi har bibeholdt to-tredjedele af beplantningen, dels fordi det var flotte træer, dels for at fortælle, at stedet har en historie, og dertil har vi føjet 480 nye, store træer af forskellig slags, syrener, lærketræer osv.

Vi har lagt vægt på at gøre det enkelt, men gedigent. Når vi f.eks. lægger aluminiumstag på de to markedshaller, som placeres i hver sin ende af parken, er aluminiumen dobbelt så tyk som almindeligt og noget helt andet end de blikhaller, man ser rundt omkring. Det kan godt være, de skinner i øjnene lige nu, men det er kun det første halve år, så har naturen dæmpet overfladen. De luftige haller, som nærmest kun er et tag, har man valgt,« fortsætter Steen Høyer, »fordi man gerne vil udvide mulighederne for at opholde sig i parken. Når vejret ikke arter sig, kan man alligevel være ude, holdes grillparty, loppemarked, koncerter osv. Den gule farve, som markerer markedshallerne er også brugt til to klokketårne formet som 7-8 meter høje søjler. Så man kan se, om man har travlt,«.

»Til børnene er der en god legeplads, som vi ikke kan tage æren for, for den var god, længe før vi kom til, men vi har suppleret den med andre aktiviteter som vandleg med vandpytter og springvand. Som optakt til konkurrencen blev børnene i området opfordret til at tegne deres ønsker for Nørrebro Park. På tre ud af fire tegninger var der vand, så det ønske har vi imødekommet.«

Nørrebro Park er både en lokal og en regional park, fordi der løber en cykelsti igennem hele parken, som benyttes af mange mennesker hver dag. Så parken er til glæde for alle aldersklasser og dækker mange behov. »En plads nærmest Stefansgade hedder »Sumpen«, det er et sted for folk, som gerne vil sidde og drikke øl. Sådan har det fungeret i mange år og sådan skal det blive ved med at være, har kommunen besluttet,« siger Steen Høyer.

»Hundene har også et fristed, hvor de må løbe uden snor, men hundene og deres opførsel er alligevel det emne, der behandles oftest og i længst tid på beboermøderne.«

- Hvordan kan man se, at det er en park fra 2007?

»Jeg tror, det er tidstypisk, at der er kommet mange forskellige slags træer i parken og det er nok også meget tidstypisk, at der er så mange byggede elementer som markedshal, klokketårne, etc.«

Nørrebro Park er også resultat af stor beboertilslutning, det kan man læse om på www.parkkvarter.dk