Her bor 4.000 mennesker Kort ventetid

I Farum Midtpunkt prøvede arkitekterne Jørn Ole Sørensen, Tyge Arnfred, Viggo Møller-Jensen at koble fordelene ved lejlighed og parcelhus. Det blev en slags 'Babylons hængende haver'.

En af fordelene ved Farum Midtpunkt er, at den kørende og gående trafik er adskilt.<br>Foto: Jan Jørgensen Fold sammen
Læs mere

Historien om Farum Midtpunkt er spøjs.

I begyndelsen af 1960erne gik det også godt i Farum Kommune, og alt mens parcelhusene formerede sig udenom den gamle bykerne, begyndte byrådet intenst at spekulere på, hvordan man skulle tilfredsstille de nye beboeres behov: Skulle man omdanne landsbygaden til et langt butiksstrøg, eller skulle man etablere et indkøbscenter ude på åben mark?

Langt om længe besluttede man sig for den sidste løsning: Et nyt megacenter! Og når man nu alligevel var i gang, sagde byplanlæggerne, kunne man jo supplere med en koncentreret boligbebyggelse.

Fællestegnestuen blev bragt i forslag som opgaveløsere. Kommunen fandt den jomfruelige jord mellem Frederiksborgvej og den kommende motorvej til Hillerød, og arkitekterne tegnede et højest utraditionelt boligbyggeri med plads til godt 4.000 mennesker.

Da det var ved at være færdigt i begyndelsen af 1970erne, tiltrak det en masse unge, der gerne ville bo lidt smart, for de havde jo dog ikke gennemlevet 1968 for ingenting, men et stort indkøbcenter, nej, det ville de ikke have. Så den plan, det hele begyndte med, blev aldrig ført ud i livet.

I dag, godt 30 år senere, er 'Nærbiksen' vist det tætteste, man kommer på en dagligvarehandel i Farum Midtpunkt. Den ligger sammen med andre, mindre forretninger, institutioner, vaskeri og beboerlokaler i de forreste langsgående huse, som danner 'væg' ud mod Frederiksborgvej. Bagved gemmer sig 'Babylons hængende haver'. En solrig forsommerdag som forleden er det dejligt at gå mellem de terrasserede boligblokke, hvor der ikke er biler, men legende børn, og hvor der oven på og mellem husene vokser syrener, blåregn, fyrretræer, stauder, buske, pil, engelskgræs og alt muligt andet.

Renovering til 600 mio.

Tyge Arnfred, der tegnede Farum Midtpunkt sammen med arkitekterne Jørn Ole Sørensen og Viggo Møller-Jensen, fortæller, at opgaven lød på sociale boliger, liggende tæt som en by og med lejligheder, der var store og attraktive nok til at tage konkurrencen op med parcelhusbyggeriet.

»Ret hurtigt stod det os klart, at den attraktive bolig krævede noget med terrasser - også oppe i etagerne,« og så gik tegnestuen på opdagelse i anderledes miljøer. Der er efter sigende hentet inspiration i såvel Le Corbusiers byplanforslag til Algier by som i klassiske huse i Konya i Tyrkiet.

Foruden de tre frontliggende bygninger er der 24 blokke placeret i kolonner bag hinanden, og hver blok er terrasseret med tre lejligheder oven på hinanden. Den øverste lejlighed er i to plan og vender både øst og vest. De to nederste etagers lejligheder vender enten øst eller vest, men har også hver sin terrasse. De er som en slags skuffer trukket halvt ud af en kommode, og inde i 'midten' af kommoden er et indre gangstrøg, hvortil alle hoveddøre går ud.

Det er store lejligheder, også efter nutidige forhold. I alt er der 1.645 lejelejligheder. 53 er ungdomsboliger, 340 er etværelses lejligheder på 54 kvm, men 1.119 er fireværelses lejligheder på ca. 130 kvm, og over halvdelen, dvs. 622 er i to plan. Resten er to-tre værelses lejligheder.

Allerede før tegningerne var tegnet, stillede bygherren, som var Farum Boligselskab (i dag hedder det Furesø Boligselskab), krav om 2,5 parkeringsplads pr. boligenhed og for at imødekomme det behov, puttede man bilerne ind under bebyggelsen. Her lagde man samtidig tilkørselsvejene, og det er praktisk tænkt, men kønt er det ikke. Det ligner noget fra en politiserie, hvor morderen kommer ud af en elevator og bliver skudt, inden han når bilen.

Terrasserne og lejlighedernes generøse indretning - det er store gode rum med plads til børn - er to karakteristika ved Farum Midtpunkt. Et tredje er overfladen, der har givet bebyggelsen øgenavnet Rustenborg.

Måske var bebyggelsen ikke blevet så omdiskuteret og udskældt, hvis man havde brugt mursten eller træ i stedet for metallegeringen Corten, der patinerer med et beskyttende rustlag.

Valget faldt på Corten, fordi det var lettere end teglsten og krævede mindre vedligeholdelse end træ. Til gengæld har andre dele af konstruktionen krævet rigtig meget, for det viste sig, at tag- og terrassekonstruktionen ikke holdt vand.

Den tredje renovering til over 600 millioner stod på fra 2001 til 2005 og omfattede bl.a. 90.000 kvm tag- og tagterrasse. I prisen indgår 30 års tæthedsgaranti og vedligeholdelse ved arkitektfirmaet NTN arkitekter og hovedentreprenør Pihl A/S. Citaterne af Tyge Arnfred er hentet i bogen »Fællestegnestuen - et arkitekturværksted«, Arkitektens Forlag.KAB administrerer Farum Midtpunkt, og her skal man henvende sig, hvis man vil leje en lejlighed. Der er ventetid, men den er vist overkommelig. En fireværelses lejlighed koster fra 6.933 kr. til 7.916 kr. Plus a conto varme på ca. 1.100 kr. pr. måned.Dette er den femte artikel om klassisk byggeri. Tidligere i serien har vi

besøgt Blidah Park, Skodsborgparken,Hostrups Have og Hornbækhus.