Gaven til danskerne

Fonden Realdanias datterselskab, Realea har på tre år opkøbt 23 parcelhuse, herregårde, slotte og arresthuse, som restaureres og stilles til vores rådighed. Enkelte får lov til at bo der, vi andre må komme på besøg.

»Ejendommene er vores gave til det danske samfund. Vi løfter og styrker kulturarven, der hvor ingen andre kan eller vil. Vi køber ejendomme, der i bredeste forstand er »bevaringsværdige«, mange af dem er fredede, men det kan også være helt nye bygninger som f.eks. Bispebjerg Bakke«, siger projektleder og arkitekt Frants Frandsen, der har ansvaret for Realeas indkøb.

Ejendomsselskabet Realea A/S er et datterselskab af fonden Realdania og har eksisteret i godt tre år. Formålet er at opbygge en samling eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige perioder og forskellige egne i Danmark. Indtil videre har selskabet erhvervet 23 ejendomme.

»Vi er specielt interesserede i arkitekternes egne huse, fordi de demonstrerer arkitekternes personlige smag og kunnen. De er jo tegnet uden bindinger over for en anden bygherre. Men overordnet køber vi ejendomme, der har arkitektoniske, kulturelle eller historiske kvaliteter. Derfor har vi også erhvervet store ejendomme som herregården Nørre Vosborg fra 1500-tallet, Hindsgavl Slot fra 1700-tallet og Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense fra 1500-tallet. En anden forudsætning,« siger Frants Frandsen, »er husets øjeblikkelige tilstand. Hvis det er truet af store forandringer eller forfald, kan vi finde på at købe det, men dog kun hvis huset kan fortælle en historie og vi kan finde noget at bruge det til i dag.

Vi ser på omkring 50 ejendomme om året, som vi får henledt opmærksomheden på, men vi er også opsøgende. Jeg så f.eks. Heibergs villa hos en ejendomsmægler og blev straks meget begejstret.

Før vi køber, bliver der lavet en genopretningsplan og en forfaldsberegning. Det skal bringes tilbage til sit oprindelige udseende, og det skal kunne bære en fremtidig drift. Hvor meget skal der f.eks. bruges til at vedligeholde huset, og kan vi få de penge ind via huslejen. Det er et regnestykke, vi skal have til at balancere, for formålet er ikke at restaurere et hus, som ingen har råd til at bo i. Vi vil også gerne være forbillede for private ejere af bevaringsværdige eller fredede ejendomme.

Når vi er færdige, indstiller vi til bestyrelsen, at vi erhverver dette eller hint hus, og indtil videre har vi fået ja hver gang.

Jo, vi har en meget stor pengekasse og der er ingen grænser f.eks. størrelsesmæssigt for, hvilke ejendomme vi kan købe, men vi konkurrerer ikke med andre købere. Hvis det kommer til en budrunde, trækker vi os.

Det kan være svært at finde håndværkere, som kan eller vil påtage sig at restaurere et hus, derfor skal Realeas ejendomskøb også skabe grobund for flere dygtige restaureringshåndværkere. Fonden, der har hovedsæde i Odense, har indledt samarbejde med Odense tekniske skole om at uddanne unge håndværkere i restaurering. Vi har købt en ejendom, vi kan bruge til at »øve« os på, og jeg har for nylig været i Firenze for at lære af erfaringerne på en skole, hvor de netop restaurerer 1:1.

Vi er også i fuld gang med at opbygge et internationalt netværk, hvor vi taler med fagfæller og indhøster erfaringer, og det er vores ambition at være primus motor inden for restaurering, arrangere kurser og den slags.«

Projektleder Frants Frandsen mener også, at der i løbet af fåår bliver mangel på arkitekter faktisk en hel generation der kan kunsten at restaurere. Man skal have en bred fond af erfaring for at kunne afkode en bygning, det er ikke noget, der kan læres. Søren Lundqvist, som vi samarbejder med, er dygtig og så har han den ekstra kompetence, at han er en Ole Opfinder, derfor er han så dygtig.

Hvad kunne du tænke dig at købe?

»Vi vil gerne rundt i landet, så folk får kendskab til os i alle egne, derudover kunne jeg godt tænke mig, at vi købte noget nyklassicisme f.eks. af C.F. Hansen.«

Sælgerne af de ejendomme, Realea køber, bliver tilbudt at flytte ind som lejere, når ejendommen er restaureret, ellers bliver den lejet ud på almindelige markedsvilkår. Dog med den klausul, at lejerne forpligter sig til at åbne dørene for offentligheden to gange om året. Man kan gå ind på Realeas hjemmeside og se, hvornår der er offentlig adgang. I løbet af den nærmeste fremtid vil der blive lavet »en klub«, som man kan tilmelde sig, og så får man automatisk tilsendt nyhedsbreve med informationer om Åbent Hus, rundvisninger, koncerter o.s.v.