Flere klager over det nye badeværelse

Håndværkernes timeforbrug, prisen og manglende kvalitet er topscorere, når kunderne klager over installatørerne.

Skæve fliser, gulvvarme, der ikke fungerer, og et stueloft, der synker 30 cm, da det nyinstallerede spabad på 1. sal bliver fyldt med vand. Det er nogle af de forbrugerklager, som Ankenævnet for Tekniske Installationer modtager, når nye badeværelser ikke lever op til drømmen.

Ankenævnet blev godkendt af Forbrugerstyrelsen i juli 2006 og har derfor endnu ikke et væld af færdigbehandlede klager liggende i arkivet. Men det er timeforbruget, prisen og manglende kvalitet, der indtil nu er topscorere, når kunderne klager over installatørerne.

I 2005 afsagde de tidligere private ankenævn 31 VVS-kendelser og syv el-kendelser. De to ankenævn er nu lagt sammen og er blevet til Ankenævnet for Tekniske Installationer, og i år forventer det nye ankenævn en stigning af sager på omkring 25 pct.

»Vi får en del klager over timeforbruget, hvor kunderne synes, at arbejdet på badeværelset har taget lidt for lang tid. Men ofte glemmer forbrugerne, at man ikke blot betaler for den effektive tid, men også for den tid det f.eks. tager at hente materialer,« siger Jane Fischer, Ankenævnet for Tekniske Installationer og fortsætter: »Når der klages over tidsforbruget, sætter vi syn og skøn på: Hvad ville en almindelig fornuftig montør kunne lave arbejdet på. Hvis der er givet et overslag og ikke er fundet overraskelser, har vi i en enkelt sag godkendt helt op til 22 procent over overslaget, mens der er godkendt op til fordoblinger, når sagen har indeholdt overraskelser.«

Forbrugerne skal være opmærksomme på, at selv om en overslagspris er en cirkapris, så må forskellen mellem overslagsprisen og den endelige pris ikke være alt for stor. På samme måde bliver forbrugerne også dybt utilfredse, når de får opgivet en samlet pris, der ender med at blive væsentlig højere, fordi installatøren har glemt at oplyse om moms og udgifter til servicebil. Hvis forbrugerne kan bevise, at det er sket, så er det praksis, at kendelsen falder ud til forbrugernes fordel. For den samlede pris skal være inklusiv moms og udgifter.

I den hidtil værste sag for ankenævnet sank loftet i stuen 30 cm, da det nyinstallerede spabad på 1. sal blev fyldt med vand.

»Det er et grelt eksempel på dårlig kvalitet. Ellers handler sagerne om mere almindelige fejl som f.eks., at blandingsbatteriet i brusenichen sidder skævt, eller gulvvarmen ikke fungerer,« siger Jane Fischer.

Hun fortæller, at flere og flere forbrugere er begyndt at fotografere, mens arbejdet står på, så det er muligt bagefter at se, hvordan arbejdet er udført.

»Vi ser forbløffende god dokumentation i mange sager,« siger Jane Fischer.

I ankenævnet er det opfattelsen, at VVS-installatørerne er gode hovedentreprenører på vådrum, mens risikoen for manglende kommunikation mellem håndværkerne er betydelig, når forbrugerne vælger selv at koordinere arbejdet.

»Bruger man VVS-installatøren som hovedentreprenør, så kan han blive dømt for murerens arbejde, og det er ofte murerarbejdet, det er galt med. Vi oplever f.eks. gulve med fald den forkerte vej,« siger Jane Fischer.

Ankenævnet behandler sager, hvor det omstridte beløb ligger mellem 2.000 kroner og 150.000 kroner.

»Men det handler altså om det beløb, man er uenig om. Og hvis man f.eks. har fået bygget om for en million kr., så kan man godt være tilfreds med det, der er gjort for de første 900.000 kr., mens det er arbejdet for de sidste 100.000 kr., der skal rettes op på. Vi har da heller ikke været ude for at nå maksimum endnu,« siger Jane Fischer.